2011

Aug

22

Av Rolf

Det finns två sätt att sätta in bilder i FileMaker. Antingen sparar du hela bilden i databasen eller bara en länk till bilden. Att spara hela bilder i databasen kan göra att databasen sväller ganska snabbt. Å andra sidan får man problem om man länkar in bilder och t.ex. byter namn på någon av mapparna i sökvägen till bilden. 

Jag har tidigare skrivit om hur man kan använda beräkningsfält för att ändra sökväg till länkade bilder så att de kan visas både på Windows och Mac OSX. Där finns också beskrivning hur du väljer att länka eller kopiera bilder till en FileMaker-databas.

Om du ändrar namn på en mapp i sökvägen till de länkade bilderna kommer de inte längre att kunna visas i FileMaker.

Paddi_saknas

I det här fallet har jag haft länken till en bild som fanns i en mapp som hette ”Bilder”, men mappen har bytt namn till ”Bilder2” och bilden kan därför inte längre hittas.

Med kommandot Ersätt fältinnehåll kan du ersätta innehållet i ett fält i flera poster samtidigt. Kommandot har funnits i FileMaker i alla tider och är oerhört kraftfullt eftersom du kan ersätta innehållet med hjälp av en beräkning som hämtar information från respektive post.

Även Container-fält kan ersättas med en beräkning, i det här exemplet ska jag byta ut mappnamnet ”Bilder” till ”Bilder2” i ett container-fält i alla hittade poster. Jag markerar container-fältet, som jag har kallat Bild, i bearbetningsläget och väljer kommandot Ersätt fältinnehåll i menyn Poster.

Paddi_dialog

I dialogrutan som visas markerar jag alternativet Ersätt med beräknat värde och skriver in formeln:

Substitute(GetAsText(Bild);"/Bilder/";"/Bilder2/")

Resultatet blir ett container-fält. När jag klickar på knappen Ersätt uppdateras länken till alla bilderna till det nya mappnamnet och bilderna visas igen.

 

Paddi_visas
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.