2014

Aug

22

Av Rolf

Nu är det dags att uppgradera dina FileMaker-licenser!

Reglerna är extra snåriga och ”hårda” i år, speciellt om du har volymlicens (VLA) men inget underhållsavtal. Vill du uppgradera till FileMaker 13 är det sista chansen den 26 september, sen är det inte möjligt att uppgradera  volymlicenser alls.

Har du en enstaka licens av FileMaker Server är det också dags att uppgradera, inga uppgraderingar av FileMaker Server finns efter 26 september. Enstaka licenser av FileMaker Pro/Advanced kan uppgraderas även senare om du har version 11 eller 12, möjligheten att uppgradera version 10 slutar den 26 september.

Om du har:

Enstaka licenser av FileMaker Pro/Advanced 10: Uppgradera före 26 september. Behöver du ny version efter 26 september får du köpa en helt ny licens.
Enstaka licenser av FileMaker Pro/Advanced 11/12: Kan uppgraderas även efter 26 september.
Enstaka licenser av FileMaker Server 10/11/12: Uppgradera före 26 september till volymlicens, s.k. VLA. (Det finns inte längre någon enstaka licens av FileMaker Server från version 13.) Behöver du ny version efter 26 september får du köpa en helt ny licens.
Tips: Om du uppgraderar FileMaker Server till volymlicens kan du också uppgradera eventuella enstaka licenser av FileMaker till volymlicenser, vilket du tjänar några kronor på.

Volymlicenser av FileMaker Pro/Advanced/Server 10/11/12 (utan giltigt underhållsavtal): Uppgradera före 26 september. Behöver du nya versioner efter 26 september får du köpa helt nya licenser. Om du har giltigt underhållsavtal har du redan fått FileMaker Server 13.

Har du äldre versioner är det inte möjligt att uppgradera alls.

En populär variant numera är att hyra FileMaker-licenser årsvis (AVLA), du vet på förhand årskostnaden för varje år och kan anpassa antalet licenser till exakt det antal du behöver.

Kopplar du upp dig med FileMaker Go mot en databas på din FileMaker Server kan du behöva köpa till extra anslutningar. Direkt webbpublicering (IWP) är i version 13 ersatt av WebDirect, som också kan behöva extra anslutningar.

Nytt filformat

Tänk på att det är nytt filformat från FileMaker 12, äldre databaser behöver konverteras. Datorkraven är också större, kontrollera på www.filemaker.se vilken dator och operativsystem du behöver för FileMaker 13.

Läs mer om de viktigaste nyheterna i FileMaker 13 på FileMakerBloggen.

Om du har frågor om uppgraderingar får du såklart gärna kontakta oss!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.