2010

Nov

01

Av Rolf

Värdelistor i FileMaker är kraftfulla, det är enkelt att göra kryssrutor eller alternativknappar (radioknappar), menyer eller rullgardinsmenyer. 

Värdelistor kan göras på två sätt, antingen kan du skriva in de värden du vill visa i listan eller så kan FileMaker hämta värden från ett fält i en tabell. Hämtas värden från ett fält i en tabell visas de alltid i bokstavsordning (eller annan sortering beroende på fälttyp), men skriver du in värdena har du möjlighet att själv välja både ordning och utformning.

När jag gjorde vår byggsten för geokodning behövde jag visa resultatet på ett enkelt sätt och skrev in de möjliga värdena i en värdelista. Den visades så här när jag utformade fältet som Alternativknappar.

radio1

Tänk på att värdena visas uppifrån och ner, spaltvis från vänster till höger.

Jag ville visa att det finns en skillnad mellan värdet ”Okänd” och övriga. Genom att göra blankrader i värdelistan, alltså tomma värden, kan man styra hur alternativen visas.

radio3

Jag har lagt in 2 blankrader efter värdet ”Okänd” och fältet med alternativknappar är nu utformat så här:

radio2
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.