2007

Dec

27

Av Rolf

Säkert har du sett websidor, widgets, dashbords, gadgets (och allt vad det nu heter) som visar väderleken. Ofta hämtas uppgifterna från en amerikansk källa och hur de vet hur vädret är utanför mitt fönster har jag ännu inte förstått. Dock är det nästan lika bra som en egen termometer eller väderstation.

Länge har jag tyckt att webbvisaren, som dök upp i version 8.5, har varit överskattad. Varför visa t.ex. en karta i FileMaker-fönstret när det lika bra kan visas med en knapptryckning i ett eget fönster. Men efterhand har jag förstått att webbvisaren kan ersätta t.ex. widgets, gadgets etc., dessa små hämta-från-webben-visa-i-litet-fönster-tillämpningar som numera svämmar över var mans bildskärm.

Ett exempel på detta är vädret. Jag vet flera säljare som dreglar över möjligheten att se väderleken hos kunden, direkt i samma formulär som övriga kunduppgifter (likaväl som fruns namn, hundens ras mm). Det finns inget bättre sätt att inleda ett samtal än om vädret!

Istället för att lita på en amerikansk sajts kännedom om vädret i Svedala finns t.ex. TV4-vädret (tv4vadret.se) där det finns möjlighet att lägga en liten väderruta på din hemsida, eller varför inte direkt i FileMaker? Det känns som lite säkrare uppgifter, om inte annat finns det uppgifter om betydligt fler orter.

Webbvisaren i FileMaker behöver inte peka på en webbsida och behöver inte heller peka på en speciell fil. Det är fullt möjligt att bygga upp hela HTML-sidan som du vill visa direkt i ett beräkningsfält. Denna funktion ska jag använda i detta exempel.

Skapa ett globalt textfält där du kan skriva in din ”mall” för webbsidan. Gå sedan till Tv4-vädersajten och kopiera scriptet som visar vädret för en ort, klistra in det i mall-fältet i FileMaker och lägg till inledande och avslutande HTML-kod så att det blir en komplett HTML-sida. Finessen är sedan att lägga till ”data:text/html,” före web-koderna så att FileMaker tolkar efterföljande text som HTML-kod direkt.

Mall-fältet ska se ut så här:

data:text/html,<html><body>
<script type="text/javascript" src="http://tv4vadret.se/vaderpadinhemsida/
javascript?city=!ORT!&size=medium"></script>
</body></html>

Istället för ortens namn i adressen, har jag valt att skriva texten ”!ORT!”. Denna ersätter jag sedan med kundens ort för att få aktuella uppgifter för respektive post i FileMaker. Det är inte alla orter som har väderinformation, det går givetvis att bygga ut formeln så att vädret för närmast större ort visas istället. Det är dock en annan femma.

Skapa en webbvisare och ange följande formel som webbadress:

Substitute(Mallfält;"!ORT!";
Substitute(Lower(Kund_ort);["å";"a"];["ä";"a"];["ö";"o"])
)

Byt ut å, ä och ö i orten till a respektive o.

När du bläddrar mellan kunderna kommer nu FileMaker att visa vädret för aktuell kund. Magi, eller hur?

Om du inte redan har uppgraderat är denna funktion bara den väl värd en uppgradering, uppgraderar gör du ifmbutiken.se.

Gott Nytt År på er alla!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.