2012

Dec

21

Av Rolf

Det finns tillfällen då man behöver välja en fil med FileMaker för att t.ex. importera samma fil flera gånger i olika tabeller, bifoga ett e-postmeddelande, förhindra att användaren väljer filformat vid export eller import osv. Med andra ord finns det många skäl att välja en fil att arbeta vidare med. Och det behövs ingen plugin, det enda som behövs är FileMaker (som vanligt).

Att välja en fil i FileMaker görs med manussteget Infoga fil. Manussteget finns i tidigare versioner av FileMaker men i version 12 kan man också välja vika filtyper som ska kunna väljas, rubrik för dialogrutan mm.

Markerar du manussteget Infoga fil i ett manus och klickar på knappen Dialogalternativ visas följande dialogruta:

Infogafil

Du skriver in en lämlig rubrik längst upp och anger vilka filformat som ska kunna väljas. Dialogrutan är också till för att sätta in hela filer i container-fält, men jag vill bara få tag på filnamnet och väljer att spara endast en länk til filen.

Du måste ha ett container-fält för att kunna använda manussteget, klicka på Gå till målfält och välj att gå till container-fältet.

Manussteget Infoga fil kommer att sätta in en länk till den fil du väljer i container-fältet. Du får fram filnamnet och hela sökvägen till filen med beräkningsfunktionen:

GetValue(GetAsText(container-fältet);2)

Du kan direkt använda filnamnet för att t.ex. bifoga filen till ett e-postmeddelande (manussteget Skicka epost) eller importera filens innehåll till en eller flera tabeller (manussteget Importera poster).

Att välja en fil på det här sättet är också bra om du vill förhindra att användaren väljer annat filformat vid import av filen, t.ex. kommavgränsad istället för tab-avgränsad om du importerar fil med fasta fältlängder (som importeras som tab-separerad textfil) eller måste exportera i Excel-format istället för något annat. Filformatet kan du då ställa in i manusstegen Importera respektive Exportera.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.