2007

Oct

31

Av Rolf

Antag att du vill välja ut ett slumpmässigt antal poster från ditt FileMaker-register. Det kan t.ex. vara tusentals kunder där du vill att 25% av dem ska få ett specialerbjudande, eller hundratals anmälningar till en tävling där de fem första vinner. 

I FileMaker finns möjlighet att skapa slumptal som du kan använda. Tanken är att tilldela varje post i tabellen (där du ska göra urvalet) ett slumptal. För enkelhetens skulle vill jag tilldela varje post ett slumptal mellan 1 och 100. Sedan kan jag söka fram 25% av dem genom att helt enkelt söka efter ”<=25” i slumptalsfältet (eller ”>75”). Du kan också sortera dem och välja de fem första som vinnare i tävlingen.

Beräkningsformeln för slumptalsfältet ser ut så här:

Slumptal = Int(1+Random*100)

Formeln ger ett slumptal mellan 1 och 100. Sök, eller sortera, i slumptalsfältet för att t.ex. hitta 50% av innehållet (sök efter ”<=50”), hitta 10% av innehållet (sök efter ”<=10”), hitta tio vinnare (sortera i slumptalsordning och välj de tio första posterna, osv.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.