2010

May

14

Av Rolf

Jag har tidigare skrivit om hur man kan samla in valutakurser, att importera dem och att automatisera importen på servern. Med FileMaker 11 är det enkelt att göra ett linjediagram som visar valutakursutvecklingen. 

diagram1

I FileMaker-databasen som jag har på en av våra FileMaker-servrar har jag dagligen låtit importera aktuella valutakurser från ECB. Importen har gjorts med automatik en gång om dagen. Nu, nästan ett år senare, har jag en hel del data som jag vill åskådliggöra i ett diagram. Valutakurserna finns i en post per dag.

Jag vill visa valutakursutvecklingen för den svenska kronan (SEK). Diagrammet vill jag visa på en ny layout som hämtar poster från tabellen med alla valutakurser (det finns bara en tabell i databasen). Där ritar jag en rektangel med diagramverktyget och väljer diagramtypen ”Linje”. Som Y-axel väljer jag att visa innehållet i alla hittade poster från fältet ”SEK”.

diagram2

När jag går till bearbetningsläget är diagrammet klart och visar kronans utveckling.

För att göra det lite mer avancerat tänkte jag lägga till en diagramrubrik och en förklaring för linjen. (Man kan lägga till flera linjer i samma diagram, för i det här fallet olika valutor och då behövs definitivt en förklaring.)

Dubbelklicka på diagrammet i layoutläget och skriv in en formel i fältet för ”Diagramrubrik”. Jag använder följande formel för att få första respektive sista datumet för de valutakurser som är hittade:

"Valutakurs " & GetNthRecord ( Valutakurser::Date; 1) & "  -  " & 
GetNthRecord ( Valutakurser::Date; Get ( HittadePoster ))

Funktionen GetNthRecord hämtar värdet från ett fält i dels post nummer 1, dels i sista hittade posten och sätter ihop dem till en rubrik. I och med att jag vet att posterna alltid är sorterade i datumordning eftersom posterna läggs till en om dagen får jag då start- respektive slutdatum för diagrammet.

Klicka sedan på knappen Formatera diagram (som finns till höger i dialogrutan för Diagram) och skriv in ”SEK” som rubrik för ”(Y) serie 1”.

Resultatet blir som ovan. Söker du fram t.ex. alla valutakurser för 2010 blir resultatet enligt nedan.

diagram3

Det går att utveckla ytterligare, t.ex. låta användaren byta valuta, lägga flera valutor i samma diagram m.m.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.