2015

Apr

15

Av Rolf

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren de senaste månaderna. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Har du köpt en ny Mac, installerat FileMaker och din favorit-databas, och du måste plötsligt ange konto och lösenord?

Du har säkert sparat ditt konto och lösenord i nyckelringen i din gamla dator. Så länge du öppnade databasen från din gamla dator så skötte datorn konto och lösenord, det finns inte längre sparat på din nya dator. Starta din gamla dator och titta i Nyckelhanteraren.

Sök dubbletter med utropstecken (!) i FileMaker

Söker du med utropstecken (ange ! i fältet i sökläget) i ett fält hittar du alla poster som har samma värde i fältet. Vill du endast hitta alla dubbletter, dvs. behålla en av posterna kan du läsa på www.filemakerbloggen.se/post/sok-dubbletter/

Med FileMaker och en ODBC-koppling till en SQL-databas slipper du skriva SQL-kommandon

Vill du enkelt göra sökningar och rapporter med information i en SQL-databas (MySQL, SQL Server eller Oracle) kan du göra en ODBC-koppling till databasen. Har du FileMaker Server räcker det med att du gör ODBC-kopplingen på servern. Sedan kan du använda FileMaker för att söka och göra rapportutskrifter, FileMaker hanterar SQL-tabellerna som vilka FileMaker-tabeller som helst. Du kan ändra innehållet i SQL-databasen också.

Läs mer hur du gör här: www.filemakerbloggen.se/post/wordpress/

Skriv ut produktkatalog direkt från FileMaker med funktionen Dölj objekt för att placera sidnummer på olika ställen på höger/vänstersidor.

Vi arbetar mycket med kopplingar mellan FileMaker och Indesign för att göra olika former av kataloger, t.ex. produktkataloger, du kan se en film om det här.

Ibland räcker det dock långt att göra en utskrift från FileMaker direkt. Vill man göra höger/vänster-sidor och placera sidnummer längst ut till vänster på vänstersidor, och till höger på högersidor kan du använda funktionen Dölj objekt (som finns fr.o.m. FileMaker 13). Placera sidnumren på båda ställena, markera sidnummer-objektet till vänster och ange följande funktion

Mod(Get(Sidnummer);2) = 1

Sidnummer till vänster visas då när det är ett jämnt sidnummer, dvs. på vänstersidorna. På det andra sidnummer-objektet anger du = 0 i samma formel, då visas udda sidnummer.

 

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.