2015

Aug

31

Av Rolf

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren från sommarens frågor. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Om man inte har behörighet att se poster hittas de inte när man söker

Sätter du behörighet i FileMaker så att användaren t.ex. endast kan se sina egna poster kommer de övriga inte att hittas vid sökning. Menyvalet (och manussteget) Visa alla kommer att visa alla poster fast med texten ”Ingen behörighet” för de som inte ska kunna visas. Istället för menyvalet Visa alla kan du söka efter ”*” i något fält så hittas alla poster användaren har behörighet att se, använd anpassade menyer i FileMaker Pro Advanced för att byta ut menyvalet Visa alla.

Ange tom text i design-funktioner istället för Get (Filnamn) för aktuell databas

Det finns flera design-funktioner för att hämta t.ex. alla fält på en layout eller innehållet i en värdelista. Funktionen för att hämta innehållet i en värdelista heter ValueListItems och har 2 argument, databasens namn och värdelistans namn. För att få aktuell databas  använder du funktionen Get (Filnamn), men du kan också lämna tomt (””) vilket ofta är enklare. En funktion för att hämta alla värden från värdelistan ”Fakturatyp” i aktuell databas kan se ut så här:

ValueListItems ( ""; "Fakturatyp")

Resultatet kan t.ex. bli ”Svensk¶EU¶Export”.

Vill du skriva ut fältkanter i FileMaker måste du slå av kryssrutan ”Avbilda fält endast på aktuell layout” i Tillval för layout

Detta gäller om du vill se fältkanter på skrivare, PDF eller i granskningsläget och förutsätter förstås att du har utformat fältkanterna med en färg.

Du hittar kryssrutan med kommandot Tillval för layout i menyn Layouter, den finns på fliken Allmänt.

fm_avbilda

 

Vill du ändra radhöjd i tabelläget väljer du menyvalet Tillval för layout i menyn Layouter och Egenskaper för tabellvy

I tabelläget visas som förvalt endast en rad i varje fält. Vill du se fler rader i varje fält kan du öka radhöjden. Det gör du med menyvalet Tillval för layout i menyn Layouter. Under fliken Vyer kan du välja egenskaper för tabellvyn. Längst ner i dialogrutan kan du ange radhöjden, ju högre värde desto fler rader i respektive fält visas. Här kan du också t.ex. lägga till sidhuvud i tabellvyn.

Ta reda på vilka fält som finns i en tabell med funktionen ExecuteSQL

Det finns några inbyggda och ”hemliga” tabeller i FileMaker som du kan använda för att ta reda på namn på alla tabeller i en databas (FileMaker_Tables) och alla fält i en (eller alla) tabell (FileMaker_Fields).

Med följande funktion får du en lista på alla fältnamn i tabellen ”Kunder”:

ExecuteSQL (”SELECT FieldName FROM FileMaker_Fields WHERE TableName = ’Kunder’";””;””)

Med hjälp av tabellen FileMaker_Tables får du en lista på alla tabellnamn i databasen:

ExecuteSQL (”SELECT TableName FROM FileMaker_Tables";””;””)

Kommentarer

2015-08-31 Tony Helinsky

Strålande tips, dock har det smugit in sig ett litet extra "s":

SELECT FieldNames FROM FileMaker_Fields

ska nog vara

SELECT FieldName FROM FileMaker_Fields

2015-09-01 Rolf

Helt rätt! Tack för att du hittade det.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.