2016

Feb

09

Av Rolf

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren från vintern frågor. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Hur väljer jag bort ett alternativ i en snabbmeny eller alternativknappar?

Håll ner skift-tangenten och välj aktuellt val. Väljer du något du tidigare inte valt kan du få flera alternativ i snabbmenyn eller alternativknapparna valda. Det går alltså att välja fler än ett val i både snabbmeny och alternativknappar, och ta bort redan gjorda val.

Hur skriver jag ”\” i en beräkningsformel? 

Vissa tecken i beräkningsformler måste föregås av tecknet ”\”. Vill du t.ex. använda citat-tecken i en formel skriver du ”\””, vill du använda ett bakåtstreck skriver du två stycken efter varandra, dvs. ”\\”.

Hur hittar jag alla poster med tomt värde med ExecuteSQL?

Med beräkningsfunktionen ExecuteSQL skriver du SQL-kommmandon för att fråga FileMaker-databasen efter värden. Vill du t.ex. söka fram alla poster från Tabellen med tomt värde i fältet X skriver du så här:

ExecuteSQL (”SELECT * FROM Tabellen WHERE X IS NULL”;””;””)

Hur kan jag se vilken layoutdel som används?

En layout består av en eller flera delar, t.ex. Sidhuvud och Huvuddel. Du kan välja att visa delens namn antingen horisontellt eller vertikalt, du väljer med knapparna nedtill i fönstret.

Zoomknappar

Visar du dem i vertikalt läge är det inte säkert att hela layoutdelens namn får plats, speciellt inte om du gör en layout för en rapport med många olika delar för gruppering. Klicka på namnet på layoutdelen längst till vänster och håll musknappen nedtryckt någon sekund, layoutdelen visas då horisontellt och du kan läsa namnet. När du släpper musknappen återgår delen till det vertikala läget.

Jag vill få inledande versal på alla ord i en text, hur gör jag?

Använd funktionen Proper. Funktionen Lower gör om alla tecken till gemener, funktionen Upper till versaler.

Randiga portaler, hur kan man göra det?

En randig portal, eller en portal där varannan rad visas med annan bakgrundsfärg, gör du genom att först slå på alternativet Använd alternativt radläge för portalen. Dubbelklicka på portalen i layoutläget för att visa dialogrutan Tillval för portal, kryssrutan finns näst längst ner till vänster. I fliken Utseende i Granskaren kan du sedan välja att utforma Portal: Rad och Växla i menyn nedanför.

Portalrad


Går det att numrera raderna i portaler automatiskt?

Lägg in variabeln {{Postnummer}} på raden, då visas ett radnummer. Variabeln är ett vanligt textobjekt, du kan skriva in det också. Det gör inget om det överlappar fält/innehåll som finns på raden. Radnumret tar bara den plats det behöver, ofta bara 1-2 siffror.

Portalradnr

 

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.