2015

Jul

07

Av Rolf

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren de senaste månaderna. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Beräkningsfunktionen Get (Skrivarnamn) ger namnet på förvald skrivare.

Vill du veta vilken skrivare som är förvald på din dator? Använd då funktionen Get (Skrivarnamn) som t.ex. ger resultatet ”HP LaserJet PXXX”.

Skriv över menykommandot Radera post om du vill skapa en logg med poster som raderas. 

Med FileMaker Pro Advanced gör du egna menyer och menykommandon, du kan också ersätta befintliga menykommandon med egna manus. Vill du hålla reda på vilka poster som raderas använder du ett manus istället för menykommandot Radera post. Manuset kan t.ex. se ut så här:

Journal_Raderapost

 

Manuset ersätter menykommandot Radera post för tabellen Contacts (vilket du alltså behöver FileMaker Pro Advanced för att göra). Om användaren väljer att radera en post i tabellen, skapas en post med id-numret för den raderade posten i en Journal-tabell. Det går förstås att spara fler uppgifter.

Glöm inte att även ta hand om menykommandot Radera hittade poster och de ställen där du eventuellt raderar poster med manus.

I tabelläget i FileMaker kan du sortera efter flera kolumner genom att hålla ner skift-tangenten när du väljer.

Klickar du på ett fältnamn i tabelläget sorteras innehållet efter fältet. Håll ned skift-tangenten och klicka på ett annat fält för att även sortera efter detta.

Objekt som döljs fungerar som om de inte finns alls. Packa objekt fungerar med andra ord. 

I FileMaker 13 kom den utmärkta funktionen Dölj objekt. Döljer du ett objekt är det precis som om det inte fanns på layouten, ingen hänsyn till det tas t.ex. vid Packa objekt.

Den magiska List-funktionen tar inte med tomma fält i resultatet.

Om du har 3 fält och vill få en snygg presentation med komma-tecken mellan använder du följande formel:

Substitute ( List ( Fält1; Fält2; Fält3 ); "¶"; ", ”)

Om något av fälten i funktionen är tomma blir det inget komma-tecken mellan dessa. Den ”magiska” List-funktionen är en av mina absoluta favorit-funktioner!

Kortkommando för manus i FileMaker 14.

Visste du att det finns kortkommando för alla manussteg (eller scriptsteg som det numera heter) i FileMaker 14? Om du på en tom rad skriver ”tf” föreslår FileMaker ”Tilldela fält”, ”gtl” blir  ”Gå till layout” m.fl. Ofta är det första bokstaven i respektive ord i manussteget, prova dig fram! Mycket smidigt!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.