2016

Jun

30

Av Rolf

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren från vårens frågor. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där. Vill du ställa en fråga? Skicka epost, kontakta mig på Twitter eller chatta (nere till höger).

Kan jag få reda på information om en bild i ett container-fält?

Funktionen GetContainerAttribute ger intressant information om en bild. Du anger 2 parametrar till funktionen, den första är container-fältet och den andra vilken information du önskar. Du kan ange t.ex. ”image” för att få reda på bredd och höjd, ”photo” visar information om kameran, orientering, gps-koordinater mm, eller ”all” för at få all tillgänglig information. Funktionen kan t.ex. se ut så här:

GetContainerAttribute(Bilder::Bild;"photo")

Som resultat får du t.ex.

Orientation: 1 (Normal) 
Created: 2016/02/19 08:38:33 
Modified: 2016/02/19 10:00:26 
Latitude: 55.715522 
Longitude: 13.173867 
Make: Apple 
Model: iPhone 6

Samma funktion använder du för att hämta information om t.ex. streckkod och signatur på en iOS-enhet.

Går det att göra en egen start- och slutsida för WebDirect?

Startcentret i WebDirect må vara praktiskt, snyggt och lättanvänt men ibland vill du göra en egen startsida med t.ex. mer information om de olika databaserna, som också kan vara den sida som visas när användaren stänger WebDirect. Du ersätter startsidan med en helt egen HTML-sida med valfritt innehåll. På sidan gör du knappar/länkar för att öppna databaserna i WebDirect. De ska se ut så här:

http://SERVERADRESS/fmi/webd?homeurl=http://SERVERADRESS/egensida.html#MinDatabas

Byt ut SERVERADRESS mot ditt server-namn eller ip-adress och MinDatabas till ditt databasnamn. Spara HTML-sidan med namnet egensida.html och placera den på servern där FileMaker Server finns. HTML-filen ska placeras i mappen HTTPServer\conf på Windows och HTTPServer/htdocs på OS X.

Du går sedan till

http://SERVERADRESS/egensida.html

för att se den. När du loggar ut från WebDirect kommer du tillbaka till samma sida.

Jag vill beräkna statistikfält med en knapp, går det?

Statistikfält beräknar över alla poster du har hittade, t.ex. en summa av ett fält på alla poster. Det kan ta en stund om det är många poster och vill du inte se resultatet alltid går det att gömma beräkningen till senare för att spara tid. När du klickar på en knapp görs statistik-beräkningen, du väntar den tid det tar och ser sedan resultatet.

Placera statistikfältet på layouten där du vill se resultatet, men välj att dölja fältet med Dölj fält i Granskaren. Lägg t.ex. till ett globalt fält som har värdet 0 till att börja med och använd formeln GlobaltFält = 0 i rutan för Dölj objekt vid. Gör sedan en knapp som sätter värdet i GlobaltFält till 1, först då beräknas statistikfältet.

Går det att radera en fil med FileMaker?

Det går att radera en fil, både med FileMaker Pro och FileMaker Go. Du ser till att ha inga poster hittade i en tabell och exporterar sedan en fil. Eftersom det inte finns något att exportera skapas det ingen fil, men om det redan finns en fil med samma namn så raderas den.

Jag har gjort en liten exempeldatabas som du kan prova, det finns 2 st knappar: en knapp för att exportera filen testfil.txt till dokumentmappen, och en knapp för att exportera en tom fil med samma namn, dvs. radera den fil som exporterats.

 

Raderafil_bild

 

Ladda ner exempeldatabasen här: Raderafil.fmp12

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.