2012

Jun

26

Av Rolf

Vi får en hel del frågor om FileMaker Go och vad man egentligen kan göra med sin iPhone eller iPad. Många frågar antagligen för att svaren är ”för bra” för att vara trovärdiga, FileMaker Go är helt enkelt för bra för att vara sant. 

Här kommer de vanligaste frågorna med svar:

Vad är FileMaker Go?

FileMaker Go är en app för iOS, dvs. iPhone, iPad eller iPod Touch. Du kan använda FileMaker Go istället för FileMaker Pro för att öppna databaser gjorda med FileMaker.

Vad kostar FileMaker Go?

FileMaker Go 12 är gratis och kan laddas ner utan kostnad från AppStore. Det finns en app för iPad samt en föriPhone/iPod. Det finns även äldre versioner för FileMaker 11 men dessa kostar pengar.

Vad är skillnaden mellan FileMaker Go och FileMaker Pro?

Den största skillnaden är att du inte kan skapa databaser, ändra layouter eller göra manus med FileMaker Go. Annars kan du i stort sett göra precis samma sak med FileMaker Go som med FileMaker Pro. Det finns också några funktioner och manussteg som inte kan användas i FileMaker Go. Du kan se en jämförelse i FileMakers kunskapsbas.

Hur ansluter jag till en FileMaker-databas på min server?

Du ansluter till en FileMaker Server på samma sätt som med FileMaker Pro, antingen via WiFi (trådlöst nätverk) eller mobilt nät, t.ex. 3G.

Om du inte vill leta efter servern, eller skriva in långa server-adresser, med hjälp av FileMaker Go kan du öppna databasen med FileMaker Pro och välja kommandot Skicka->Länk till databas i menyn Arkiv. Du skickar sedan länken i ett e-postmeddelande till enheten med FileMaker Go.

Kan jag komma åt min FileMaker-databas som jag har på min dator?

Du kan dela ut din FileMaker Pro-databas på din dator till upp till 9 användare. Både de som använder FileMaker Pro och FileMaker Go kan ansluta till din dator och dela databasens innehåll. Ändras innehållet i en dator så ändras det för alla. Tänk på att din dator måste vara åtkomlig från internet om du ska komma åt den utanför kontoret (eller det trådlösa nätverket).

Vilken version av FileMaker Pro och FileMaker Server behöver jag?

FileMaker Go 12 som är gratis kan öppna eller ansluta till databaser i FileMaker 12-format, dvs. med filändelsen .fmp12. Om du har databaser i FileMaker 7-format (t.ex. gjorda med FileMaker 11) kan du använda FileMaker Go 11, fast den är inte gratis.

Kan jag flytta databasen till FileMaker Go och använda den utan internet-uppkoppling?

Du kan flytta en FileMaker-databas till din iPhone eller iPad och öppna den med FileMaker Go. Tänk på att de ändringar du gör endast kommer att finnas i din kopia av databasen i din mobil.

Hur kan jag flytta en databas till min iPhone eller iPad?

Det finns några olika metoder, läs mer om dem här.

Kan FileMaker synkronisera innehållet i databaser som jag har i FileMaker Go med min databas i FileMaker Pro eller på en server?

FileMaker kan inte direkt synkronisera databaser, det finns inget kommando eller manussteg för att göra det.

Däremot kan man programmera manus/script som synkroniserar en eller flera tabeller. T.ex. kan du klicka på en knapp i FileMaker Go på din iPhone/iPad som startar manuset och använder t.ex. manusstegen Importera poster alternativt Tilldela fält för att flytta innehållet mellan de databaser du vill synkronisera.

Måste all data finnas i FileMaker-databaser på en server? Vi har annat affärssystem.

Nej, det behövs inte. I FileMaker kan du direkt koppla en tabell till en annan tabell i en SQL-databas, antingen MySQL, SQL Server eller Oracle, med hjälp av ODBC. Inte nog med att du kan använda FileMakers sökunktioner för att söka i SQL-databasen, du kan också ändra innehållet i SQL-databasen direkt från en FileMaker-layout.

Ansluter du FileMaker Go till en FileMaker Server kan de tabeller eller diagram du visar i FileMaker Go komma från en SQL-databas.

Kan jag hämta data från en annan databas utan att gå via FileMaker Server?

Ja. FileMaker kan använda s.k. web services för at hämta information från valfri databas och webbplats. Numera är programmeringsgränssnitt till olika webbtjänster populärt och det finns en mängd sådana som FileMaker (och FileMaker Go) kan använda. Det finns en svensk katalog för s.k. API-er och FileMaker kan använda alla som man kan skicka data till med http-kommandot GET (du använder manussteget Infoga från URL) eller importera XML från (ett exempel kan du se här).

Du kan göra ett eget API till dina databaser, eller anlita en webb-utvecklare.

Måste jag använda FileMaker på min dator för att kunna göra en databas till FileMaker Go?

Du måste göra databasen med hjälp av FileMaker innan den kan användas av FileMaker Go. Du behöver bara ett exemplar av FileMaker Pro, övriga användare av databasen kan ha FileMaker Go. Väljer du att låta en FileMaker-utvecklare göra databasen till dig behöver du inte alls använda FileMaker Pro på din dator.

En databas som du använder lokalt på din iPhone eller iPad kan vara precis som en vanlig ”app”. En ”vanlig” app kommunicerar ofta med en webbserver för att uppdatera innehållet i appen. Det kan FileMaker Go också göra (se ovan). En databas i FileMaker Go kan absolut ersätta en ”vanlig” app, t.ex. inom ett företag eller för dina kunder.

Vad är skillnaden mellan en vanlig app och en FileMaker Go-app?

En FileMaker Go-app behöver FileMaker Go för att användas. Du startar först FileMaker Go, sedan öppnar du ”appen”/databasen i FileMaker Go. En FileMaker Go-app kan hämta data från FileMaker-databaser eller valfria databaser och webbplatser med s.k. web services (se ovan). FileMaker Go är gratis.

Kan jag skicka in en FileMaker Go-app till AppStore ?

Nej. Däremot behöver en FileMaker Go-app inte godkännas av Apple och kan ändras när som helst du har behov.

Hur gör jag en FileMaker Go-app?

Du gör en FileMaker Go-app med FileMaker Pro 12 (eller FileMaker Pro Advanced 12) på din dator. Du gör en FileMaker Go-app på samma sätt som du gör en FileMaker-databas.

Vad kan jag använda FileMaker Go till på min iPhone eller iPad?

Om du ansluter till en FileMaker-databas på en central server kan du göra i stort sett samma saker som om du haft vanliga FileMaker Pro (se ovan). Vi har några kunder som uteslutande använder FileMaker Go på iPad som klienter till en central server, en iPad och FileMaker Go är billigare än en dator och FileMaker Pro…

Använder du FileMaker Go med en lokal databas kan du t.ex. lägga till extra info om bilder (du lagrar bilder i containerfält)., anteckna närvaro på t.ex. träningar, skicka mail till alla som deltagit i en aktivitet etc. Vi har gjort några enkla exempel på FileMaker Go-appar som du kan ladda ner från www.fmbutiken.se.

Måste vi ha FileMaker på kontoret för att an använda FileMaker Go?

Nej, du kan anlita en FileMaker-utvecklare för att göra din databas/app.

Kan jag göra en ikon på hemskärmen som direkt öppnar min FileMaker Go-app?

Ja. Antingen använder du Apples iPhone Configuration Utility (finns för både Mac och Windows) eller så finns det appar för det.

Kan FileMaker Go ta reda på min nuvarande position?

Ja, det finns beräkningsfunktioner (Locattion och LocationValue) som hämtar aktuell position för enheten, både longitud, latitud och altitud (höjd över havet). Vi har tidigare skrivit om funktionen Location för att beräkna avstånd och hitta t.ex. närmaste camping- och badplatser.

Finns FileMaker Go för Android?

Nej, FileMaker Go finns endast för iOS.

Kommentarer

2013-10-13 C programmering frågor: Vanliga frågor | AUTOMOBILISS.NET

[…] Vanliga frågor om FileMaker Go
FileMakerBloggen […]

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.