2010

Jan

27

Av Rolf

Det är enkelt att visa värdelistor av olika slag i FileMaker. En värdelista kan visas som en nedrullningsbar lista, meny, kryssrutor eller alternativknappar. Den kan bestå av ett fast antal värden eller dynamiska värden direkt hämtade från en eller flera poster i en FileMaker-tabell. 

Att göra en värdelista som innehåller alla värden i ett fält i alla poster är inte heller svårt. Du anger helt enkelt vilken tabell fältet finns i, FileMaker sköter resten. Det kan t.ex. vara en värdelista med alla företag som hämtas från ett företagsregister.

vl_alla

Bild 1: Värdelista med alla företag.

Ofta vill man inte se värden från alla poster i värdelistan, utan bara ett urval beroende på vad du skrivit in i andra fält.

Som exempel väljer jag en enkel databas med företag, personer och föremål. Tanken är att en eller flera personer är kopplade till ett företag och att föremål kan lånas (hyras) ut till en person på ett företag. Du har en FileMaker-databas med tabellerna FöretagPersoner och Föremål och relationer mellan dessa (id-fälten är löpnummer i respektive tabell). I tabellen Föremål anges om ett föremål är hos något företag och person.

vl_relation

Bild 2: Tre tabeller med relationer.

I skärmbilden där du anger ett Föremål (en layout baserad på tabellen Föremål) skapar du en ny post och anger föremålets namn, t.ex. ”Bärbar dator”. Du väljer i värdelistan Företag bland alla företagen som finns i företagstabellen. När du valt företaget vill du bara se de personer som är kopplade till det valda företaget.

Du gör då en värdelista som endast visar relaterade värden. Aktuell tabell, dvs. den tabell som används för aktuell layout, måste vara relaterad till de värden som ska visas. De värden från tabellen Personer som ska visas ”filtreras” genom tabellen Företag (se relationsdiagrammet i bild 2).

vl_relaterat

Bild 3: Värdelista med endast relaterade värden.

På layouten Föremål utformar du fältet id_företag med värdelistan Företag (se bild 1) och fältet id_person med värdelistan Personer på företag (se bild 3), båda som nedrullningsbar lista. Väljer du först företag visas endast de personer som tillhör valt företag i nästa värdelista.

Ladda ner exempeldatabas: Vardelista.fp7

Kommentarer

2014-03-11 Jocke Tallroth

Hej. Fungerar denna i en sökning också? Så att när man klickar i företag i sökningen så får man enbart personerna kopplade till det företaget och kan välja på? Jag har haft det så i tidigare version, men efter uppgradering till version 13 fungerar inte detta.

2014-03-12 Rolf

Exempeldatabasen fungerar i sökläget i FileMaker Pro 13. Ladda ner och prova!
Du får gärna berätta vad det är som inte fungerar i din lösning.

2016-03-15 Matts Lindman

Hej,
Har ett antal fält kopplade till varann - Land/Län/Landsting/Kommun - fungerar ibland, ibland inte? Kan antalet kommuner ställa till det?

2016-03-15 Rolf

Antalet borde inte ha någon betydelse. Är valen hierarkiskt ordnade? Dvs. väljer du Sverige visas alla Sveriges län, väljer du Skåne visas alla Skånes kommuner? Använder du globala fält för valen? Om inte, verkställer du posten efter varje val?

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.