2008

Dec

07

Av Rolf

I FileMaker 9.0 finns den fantastiska funktionen att utforma ett fält beroende på innehåll, antingen i det fält som utformas eller i ett annat fält. Du kan också utforma ett valfritt objekt, så länge det är ett textobjekt. Du kan sätta färg och utforming på text och färg på textens bakgrund. Vill du gömma en text kan du alltid sätta textens färg till samma som bakgrunden. 

I veckan som gick ville jag visa bakgrundsfärg på ett fält beroende på dess innehåll. Om värdet var mindre än 50 skulle det bli rött (i det här fallet lika med ”i farozonen”), mellan 50 och 80 gult (”kontrollera”) och över 80 grönt (”OK”). I tidigare versioner av FileMaker har detta kunnat lösas med beräkningsfält som hämtar olika bilder i containerfält beroende på innehåll. Nu görs det med enkla inställningar i en dialogruta. Markera fältet i layoutläge och välj kommandot Villkorlig i menyn Utforma, eller högerklicka på fältet och välj Villkorlig formatering.

villkor2_1

Jag passade på att ändra textfärg och utformning också så att texten syns tydligare mot en färgad bakgrund.

Resultatet blev så här:

villkor1_2
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.