2009

May

07

Av Rolf

Om du ansluter dig till en FileMaker Server för att öppna FileMaker-databaser kan du i normal-läge se alla de databaser som finns tillgängliga på servern. Det är inte alltid så bra, man vill kanske inte att alla ska kunna se vilka databaser som finns och kanske försöka öppna dem. Det går att begränsa den lista som visas när du väljer Fjärröppna i menyn Arkiv på några olika sätt.

Dölj databaser

Det enklaste är att bara visa de databaser som ska kunna öppnas av alla på servern. För varje databas ställer du in om databasen ska visas i listan, eller inte. Du väljer kommandot Dela databas->FileMaker-nätverk i menyn Arkiv (i tidigare versioner finns den i menyn Redigera). Sätt ett kryss i rutan ”Visa inte i dialogrutan Fjärröppna fil” och klicka OK. Det måste göras på databaserna när de inte ligger på servern.

Du kan välja att inte visa någon databas alls i listan. När användare försöker ansluta sig med FileMaker-klienter blir listan tom. Användaren kan förstås skriva in databasens namn i dialogrutan Fjärröppna och på så sätt komma åt den.

Ett enklare sätt för FileMaker-klienter att öppna databaser på en FileMaker Server är med genvägar som jag skrivit om här och här.

Dölj med behörighet

På FileMaker Server ställer du in att användare bara får se sina databaser. I FileMaker Server 10 finns det i admin-verktyget under Konfiguration/Databasserver, fliken Säkerhet. Valet heter ”Lista endast de databaser som varje användare har åtkomstbehörighet till”. Samma funktionalitet finns även i tidigare versioner (i varje fall 7 och senare).

När FileMaker-klienten väljer Fjärröppna i menyn Arkiv och markerar servern som man vill ansluta sig till måste användaren först ange användarnamn och lösenord. I listan visas sen de databaser som har det användarnamn/lösenord som man angett. När användaren öppnar någon av de tillgängliga databaserna får man ange användarnamn/lösenord igen.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.