2011

Jan

10

Av Rolf

I FileMaker är det lätt att göra fält med alternativknappar (eller radioknappar) med valfritt innehåll. I FileMaker 11 är det lika lätt att göra ett snyggt diagram med resultatet av innehållet i fältet med alternativknappar. 

I exemplet har jag ett fält som jag kallar för ”alternativ”. Det är definierat som ett textfält och utformat att visa alternativknappar från värdelistan ”alternativ”, i det här fallet alternativen ”a”, ”b” och ”c”.

DiagramRadioBild1

Jag har skapat ett antal poster (250 st) och slumpmässigt tilldelat fältet något av värdena för att få testdata till diagrammet. Jag har också gjort ett statistikfält som jag kallar ”antal”. Statistikfältet är definierat som ”Antal av alternativ”.

Diagrammet gör du med dessa båda fält. Den horisontella axeln visar värden från fältet ”alternativ”, alltså ”a”, ”b” eller ”c” eftersom det är dessa värden som finns i fältet. Den vertikala axeln visar värden från statistikfältet ”antal”. Välj att använda data från ”Aktuella hittade poster” och sätt kryss i rutan ”Visa datapunkter för grupper av poster vid sortering”. Krysset gör att diagrammet visar värden från statistikfältet ”antal” grupperat efter fältet ”alternativ” när tabellen är sorterad efter ”alternativ”.

DiagramRadioBild2

Sök fram de poster som du vill visa diagram för (om du inte vill se alla posterna förstås) och sortera posterna efter värdet i fältet ”alternativ”. I databasen, som du kan ladda ner nedan, har jag lagt diagrammet i sidhuvudet.

DiagramRadioBild3

Klicka på knappen Sortera för att visa diagram för de hittade posterna, klicka på Sortera ej för att se hur diagrammet ser ut när tabellen inte är sorterad. Det blir då en stapel för varje post.

Ladda ner exempeldokument: DiagramRadio.zip (14,12 kb)

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.