2017

Nov

15

Av Rolf

Det är enkelt att göra kryssrutor eller alternativknappar i FileMaker. Du gör en värdelista och väljer att visa värdelistan för ett fält som du markerar som kryssruta eller alternativknappar. Lika enkelt är det att visa när kryssrutan eller alternativknappen markerades senast.

Jag har gjort ett litet exempel i form av en layout med två fält.

Kryssalternativ1

Det första fältet, som jag kallar Kryssruta, är utformat som en kryssruta med valet ”Klar”. Värdelistan som används för fältet innehåller endast ett värde (”Klar”). När användaren markerar kryssrutan visas datum, klockslag och kontonamnet för den som har markerat.

Det görs med hjälp av en automatisk beräkning i ett annat fält som jag kallar Kryssad. Det är ett fält av typen Text, men har ett Tillval. Tillvalet är en Automatisk beräkning med en formel som ser ut så här:

if (not IsEmpty ( Kryssruta );
Get ( AktuellTidsstämpel ) & " av " & Get ( Kontonamn ); "")

Tänk på att ta bort krysset från kryssrutan ”Ersätt inte befintligt värde för fält” annars beräknas formeln bara en gång och du får alltid samma värde i fältet. Det är förstås också användbart ibland!

Kryssalternativ2

Formeln beräknas när fältet Kryssruta ändras, om fältet är ifyllt med ett kryss hämtas aktuellt datum, tid och konto som sätts ihop till en liten text. Är fältet Kryssruta tomt blir även detta fält tomt.

På samma sätt gör jag med fältet Alternativknapp, som är utformat med en värdelista med 3 värden (Apelsin, Päron och Äpple). I fältet Vald har jag gjort en formel som beräknas när värdet i fältet Alternativknapp ändras. Förutom datum, tid och konto sätter jag även in aktuellt val med fet stil.

Formeln ser ut så här:

If (not IsEmpty ( Alternativknapp );
Get ( AktuellTidsstämpel ) & " valdes " & TextStyleAdd ( Alternativknapp; Fet) & " av " & Get ( Kontonamn ); "")
Kryssalternativ3

Du kan ladda ner exempeldatabasen här: Kryssalternativ.fmp12

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.