2013

Apr

18

Av Rolf

Förr eller senare vill du koppla din FileMaker-databas till webben, antingen för att visa information från databasen eller ta emot informationen. Det finns flera olika lösningar beroende på vilka behov du har och inte minst budget. En FileMaker Server är såklart bäst, men misströsta inte om du ”bara” har en FileMaker Pro på ditt skrivbord. Det finns alternativ även för dig 🙂 Det är så många alternativ att jag valt att dela upp artikeln i flera delar. 

Instant Web Publishing

IWP, eller direkt webbpublicering, som det har översatts till svenska, är den allra enklaste formen av webbpublicering av en databas. De layouter som du gjort i FileMaker kan direkt användas i en webbläsare. Tänk dock på att du inte kan använda de nya teman i FileMaker 12 för att göra layouterna, endast layouter med klassiskt tema kan visas i webbläsaren.

Du behöver ingen server, IWP finns inbyggt i din FileMaker-klient. Du kan enkelt dela ut databasen till dina kollegor, som inte har FileMaker, med kommandot Dela databas->Direkt webbpublicering i menyn Arkiv. Med FileMaker Pro/Advanced kan du dela ut till 5 användare, som alltså kommer åt din databas och dina uppgifter med en webbläsare (av nyare modell).

Webb_IWP

Utseendet skiljer sig förbluffande lite mellan FileMaker och webbläsaren, det finns t.o.m. samma statusområde med samma knappar och blädderblock för att gå mellan posterna. Självklart fungerar sökning på samma sätt.

Skärmbild i FileMaker:

Webb_IWP_FM

Samma skärmbild i Firefox på Windows:

Webb_IWP_Web

Att tänka på är att du kan behöva göra dina layouter lite ”enklare” eftersom det saknas funktioner i IWP, du kan t.ex. inte skriva ut, inte använda manus-triggers osv. Dina kollegor måste kunna komma åt din dator via nätverket och du kan inte stänga ner FileMaker under tiden.

Vill du att fler användare ska kunna komma åt din databas med IWP kan du placera databasen på en FileMaker Advanced Server (Advanced Server behövs alltså). Då kan upp till 100 samtidiga användare arbeta mot databasen i en webbläsare. Självklart måste de som ska använda databasen ha åtkomst till servern, antingen du har en lokal server på ditt företag eller om databasen finns på ett server-hotell (då den är åtkomlig från hela världen).

Vi brukar dock inte rekommendera IWP till publika webbsidor, bäst är att använda det på ett intranät eller för ett begränsat antal användare där du har kontroll över vilka webbläsarversioner som används etc.

De användare som loggar in med IWP måste ha behörighet att göra det. Du anger det i användarens behörighetsuppsättning (markera fmiwp).

Webb_IWP_Behorighet

En konkurrent till IWP är FileMaker Go. FileMaker Go på iPad (och iPhone) är också gratis och kan också ansluta till din databas, både till din FileMaker-klient eller en FileMaker Server. Fördelen med FileMaker Go är att i princip alla FileMaker-funktioner kan användas och du behöver inte tänka på vilket tema du använder för layouterna, FileMaker Go visar med fördel de nya FileMaker 12-teman.

PHP

Om du har lite mer behov och önskemål än vad som IWP kan klara är PHP nästa steg. Från FileMaker Server 9 installeras programspråket PHP tillsammans med FileMaker Server (om man vill förstås), i den webbserver som du har installerad.

Du kan sedan skriva webbsidor i PHP som kommunicerar med en eller flera FileMaker-databaser och du kan använda välkända ramverk och CMS (WordPress, Drupal, CodeIgniter osv.) som du kanske är van vid.  FileMaker fungerar som vilken databas som helst när du programmerar i PHP (nåja, kanske inte riktigt eftersom FileMaker har egna klasser/kommandon som måste användas).

Webb_PHP

PHP förutsätter att databasen finns på en FileMaker Server (eller Advanced Server). Vill du webbpublicera din databas med PHP måste servern finnas tillgänglig på internet. En fördel är om servern har en fast IP-adress och kanske ett domännamn. Databasen kan då nås från hela världen.

En bieffekt kan vara att du även kan använda FileMaker Pro eller FileMaker Go för att arbeta mot databasen, alltså samma databas som publiceras på internet, både från kontoret, när du är på resa eller från stranden. Alla webbanvändare räknas som en FileMaker-klient och ändras innehållet i databasen av någon från webben uppdateras det direkt i din FileMaker Pro-klient.

Webb_WWW_klient2

Men ASP.NET då?

Webbpublicering av FileMaker-databaser är inte begränsat till endast PHP. Det går lika bra med ASP.NET (eller annat programmeringsspråk), vilket det gjort så länge FileMaker har kunnat kommunicera med XML (jag har skrivit om det tidigare). Databasens innehåll kan både hämtas och uppdateras med hjälp av XML-anrop. (Även FileMakers PHP-koppling använder XML-anropen om man tittar noga.)

ASP.NET är vanligt förekommande på Windows-servrar och används i många webbtillämpningar, som alltså även dessa kan kommunicera med FileMaker.

ODBC

Det medföljer drivrutin för ODBC i FileMaker Advanced Server. Du kan då använda ”vanliga” databaskopplingar i valfritt programmeringsspråk.

I nästa del ska jag bl.a. berätta om hur man kan webbpublicera utan FileMaker Server.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.