2013

May

22

Av Rolf

Ett vanligt problem är att du har en webbsajt på ett webbhotell, men har vissa uppgifter i en lokal FileMaker-databas som du vill publicera på din webbsajt. Din webbsajt finns redan och är gjord i WordPress, Drupal, Jomla, något annat CMS, PHP, ASP.NET eller vad som helst. Du vill inte göra någon koppling till FileMaker på webbsajten och din FileMaker-databas är inte tillgänglig på internet, den finns på en lokal server/dator. Databas på webbservern

Många webbtillämpningar idag bygger på en databas där all information lagras, t.ex. sparas alla webbsidor du gör i en WordPress-baserad sajt i en SQL-databas (ofta MySQL). Om du kan göra en ODBC-koppling till webbsajtens SQL-databas kan du använda den från FileMaker.

Har du en egen webbserver är det ofta inga problem att göra en ODBC-koppling. Du kan sedan arbeta direkt mot SQL-databasen från FileMaker eller (vilket är vanligare) schemalägga en regelbunden överföring från FileMaker till SQL-databasen. Du kan t.o.m. uppdatera din blogg från FileMaker 🙂

Använder du ett webbhotell för din webbsajt är det inte lika självklart. De flesta webbhotellen tillåter inte ODBC-koppling till SQL-databasen på webbhotellet och du kan därför inte föra över informationen från FileMaker lika enkelt.

Istället kan du föra över information från FileMaker till webbservern med FTP, antingen som text-, html- eller XML-filer (eller kanske Excel-dokument som kan laddas ner?). Webbtillämpningen får sedan läsa filerna och se till att de passas in i webbtillämpningen, ofta behöver de importeras till webbtillämpningens databas. Det kan t.ex. göras med ett speciellt anrop till en webbsida eller schemalagt på webbservern. Många webbtillämpningar som inte är beroende av live-uppdaterad data fungerar på detta sätt.

Vi arbetar mycket med produktinformation av olika slag och den behöver ofta inte uppdateras mer än gång om dagen, en gång i veckan eller ännu mer sällan.

Webbsajter utan databas

FileMaker kan exportera filer i olika format och du kan göra hela webbsajter som består av textfiler. Det behövs då ingen databas till webbtillämpningen. Exempel på sådana ramverk för webbtillämpningar är KirbyStatamatic och Fizl (som vi själva använt en del). Fördelen är att webbsajten blir snabbare med statiska filer och kräver mindre resurser av webbservern. Men det är långt från alla webbtillämpningar som går att göra med endast textfiler.

Har du en FileMaker Server kan du schemalägga både export och FTP-överföring till webbservern (du schemalägger en manusordning på servern) för att hålla webbtillämpningen uppdaterad. Använder du FileMaker utan FileMaker Server är det enklare att exportera filer och föra över manuellt vid behov.

Vill du exportera mer än ”bara” textfiler kan du göra beräkningsfält som gör om textfält till HTML, du använder i så fall beräkningsfunktionen GetAsCSS för att få med textutformnngar du gör i ett fält. De rubriker, utformningar som fet och kursiv stil, typsnitt mm följer med till HTML som CSS-taggar. Du kan sedan exportera beräkningsfältet.

Ett populärt format just nu är Markdown, ett textbaserat format som konverteras till HTML av webbtillämpningen. FileMaker kan förstås (vad annars 🙂 ) exportera i Markdown-format, med lite manus.

Manus för att exportera i Markdown-format

För att exportera i Markdown-format använder jag samma teknik som jag skrivit om en gång innan. Du behöver en global variabel, jag kallar den för $$export, (OBS! 2 dollartecken) och en export-tabell. Exporttabellen består av 2 fält, ett id-nummer definierat som löpnummer och ett beräkningsfält som hämtar ett värde från variabeln $$export.

Exporttabell

Tänk på att definiera fältet Text till att beräknas alltid, dvs. Lagra inte beräkningsresultat. Exporttabellen måste från börja innehålla fler poster än vad du tror att $$export kommer att innehålla, skapa så många poster du vill.

Manuset lägger till rader med information i variablen $$export. Det kan vara rubriker som inleds med ett eller flera ”#”-tecken beroende på rubriknivå, punktuppställningar som inleds med ”*” osv. Läs mer om Markdowns syntax här. En finess är att manuset kan söka information från flera tabeller och lägga till variabeln $$export, som kan innehålla tusentals rader.

När all information finns byter du till en layout för exporttabellen och exporterar fältet Text. Ett manus kan t.ex. se ut så här:

ExporteraFiler

I nästa del ska jag berätta hur du kan hämta information från en webbsajt till en lokal FileMaker-databas.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.