2013

Jun

05

Av Rolf

Det finns många alternativ för att webbpublicera och ta emot information från webben med FileMaker. Vilken metod man väljer beror på förutsättningar och behov. I den här fjärde (och för tillfället sista) delen gör jag en kort sammanfattning. Vi har också gjort en temasajt med exempel på webbpublicering med FileMaker där du kan prova hur några olika alternativ fungerar. 

Du har en databas på FileMaker Server på internet med webbplats
Du har en webbplats på ett webbhotell men tillgång till databas på FileMaker Server på internet
  • web service, FileMaker som REST-server, se exempel här.
  • ODBC till SQL-databas
Databas på lokal FileMaker Server
  • regelbunden export till webbplats, se exempel här.
  • regelbunden import från webbplats, se exempel här (import av valutakurser)
  • överföring till MySQL-databas på webbserver
  • skicka epost till FileMaker Server (plugin eller PHP), även med bilaga
Databas i FileMaker Pro
  • export till webbplats, se exempel här.
  • import från webbplats
  • skicka epost till FileMaker Pro (plugin), även med bilaga
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.