2014

Apr

30

Av Rolf

FileMaker sparar normalt beräkningsresultat för att det ska kunna indexeras och inte behöva räknas om vid varje tillfälle det används. Ett beräkningsresultat räknas bara om i de fall något fält i beräkningen ändrar innehåll. Ibland är det inte tillräckligt!

Läs mer »

2012

Jul

30

Av Rolf

I FileMaker finns en inbyggd kalender som kan visas för att välja datum i ett datumfält, du slår på den i Granskaren för fältet. Ibland vill du visa en kalender hela tiden och det går också att göra. Vi har sedan flera år en kalender i våra standardtillämpningar Projektet och MV Office för att välja datum när man ska skriva tidrapport.

Läs mer »

2012

Feb

02

Av Rolf

Årtal i FileMaker måste skrivas på ett visst sätt för att tolkas som datum som FileMaker sedan kan göra beräkningar med. I Sverige används ISO-standard, dvs. datum skrivs i formen ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2012-02-02). Men många tycker det är besvärligt att skriva bindestrecken. [

Läs mer »