FileMaker är ett universalprogram för administrativa lösningar.

  • Det är till för dig som vill ha en skräddarsydd lösning eller en lösning som du kan bygga ut och förändra allteftersom verkligheten förändras.
  • Det är till för dig som idag använder Excel för att hålla reda på artiklar, personer, priser etc., men enkelt vill kunna söka, sortera och framförallt dela med dig av informationen till dina kolleger eller publicera den på internet.
  • Det är till för dig som vill göra en skräddarsydd lösning anpassad för mobiler (iPhone eller iPad) för dig och ditt företag.
  • Det är till för dig som vill arbeta med samma information med ett klientprogram, med en webbläsare, mobil (iPhone eller iPad) eller med ett API.

FileMaker ägs och utvecklas sedan 1988 av Claris, som är ett helägt dotterbolag till Apple.

Tillämpningar och mallar

FileMaker kan, precis som Excel, inte användas som det är. Det behövs en tillämpning, en lösning som passar dina behov. Det finns enkla mallar som följer med programmet och det finns mer avancerade mallar. Finessen med FileMaker är att du själv bestämmer hur din lösning ska se ut. Du startar med en mall och anpassar den, lägger till funktioner, fält och layouter efter dina behov och önskemål. Antingen gör du det själv, eller tar hjälp av en FileMaker-utvecklare.

Kostnadseffektivt: Low-code och rapid development

Alla administrativa lösningar kan göras i FileMaker antingen det är fakturering, projektredovisning, kursanmälningar, medlemssystem, annonsbokning, konferenssystem eller special-lösningar för just din verksamhet. Utvecklingen i FileMaker kännetecknas av ”low-code” med t.ex. dra-släpp av objekt och ”rapid development” vilket ger kostnadseffektiva lösningar. Målgruppen är små och medelstora företag samt avdelningar på större företag.

Flera plattformar

Varje användare behöver ett FileMaker-program. Det finns FileMaker för Windows, Mac och iPad/iPhone samt för webbläsare. De kan blandas hur som helst och ändå använda samma lösning. Webbåtkomst behöver ingen programmering med FileMakers inbyggda WebDirect. Självklart går det också att göra webbtillämpningar i t.ex. PHP eller annat programmeringsspråk som använder ett Data API mot samma FileMaker-databas. Flera användare kräver en gemensam server där lösningen finns. Installera en egen server på ditt företag eller i molnet.

Du har utvecklingsverktyget

Utveckling och ändringar av lösningen görs med FileMaker-programmet för Windows eller Mac. Det behövs inget extra program och ändringarna utförs direkt i anslutna FileMaker-program, även WebDirect och FileMaker Go. Utveckla en gång på ett ställe – alla ändringar publiceras automatiskt hos alla användare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om FileMaker och hur just du kan använda det i din verksamhet? Kontakta oss!