2021

Jul

01

Av Rolf

Nya versioner av FileMaker kommer numera lite då och då. Tyvärr lite obemärkt. I förra veckan släpptes version 19.3.1, som är en lite större uppdatering med stöd för nya M1-processorn från Apple, stöd för webbläsaren Microsoft Edge på Windows samt ny Linux-variant för server-installationer, Ubuntu istället för CentOS.

Mac med nya M1-processorn
Enligt mätningar går FileMaker med 19.3.1 mycket snabbare på Apples nya M1-datorer än tidigare Mac-modeller. Version 19.2 av FileMaker har körts i en emulator (Rosetta) på Mac-datorer med M1, nu finns binär-kod för den nya processorn i samma installationsprogram.

Microsoft Edge som webbläsare på Windows
FileMaker är beroende av den webbläsare som finns installerad i operativsystemet för att visa innehåll i webbvisare och interaktiva container-fält, t.ex. för att kunna bläddra i PDF-dokument i ett container-fält. De senaste åren har Internet Explorer 11 använts i FileMaker Pro för Windows. Det är en webbläsare som inte uppdaterats på länge och har en hel del begränsningar vad gäller moderna Javascript-lösningar.

Samma webbvisare kan ibland helt enkelt inte visas i FileMaker för Windows även om den fungerar bra på en Mac. Funktionen för att visa och bläddra mellan sidorna i ett PDF-dokument i ett container-fält har varit beroende av vilken plugin som installerats i Internet Explorer 11 och på senare tid har det varit svårt att hitta någon bra lösning.

Från och med version 19.3.1 används istället Microsoft Edge i FileMaker Pro. Det är betydligt mer modern webbläsare och kan hantera vilka webbsidor som helst i en webbvisare, samt har inbyggt stöd för att visa PDF-dokument. Det är alltså ett stort steg framåt!

I bilden har jag markerat ett ord och då visas Edge-menyn för att t.ex. kopiera den markerade texten. (Denna funktion är beroende på hur PDF-dokumentet är skapat.)

OBS! Tyvärr finns i denna första version en del problem, är du beroende av webbvisare eller bläddra i PDF-dokument på Windows och har databasen på en server föreslår Claris att du avvaktar tills det kommer en uppdatering.

FileMaker Server
Förbättringar har också gjorts i FileMaker Server. Det finns t.ex. en återuppstånden loggvisare direkt i admin-konsollen där du kan filtrera på logg-händelser, det går att skapa SSL-certifikat med en knapp-tryckning istället för som tidigare via kommandoraden m.m.

Bilden visar nya loggvisaren i FileMaker Servers admin-konsoll.

FileMaker Server på Ubuntu
Att köra FileMaker Server på Linux går väldigt bra! Det går snabbt och är inte minst ekonomiskt fördelaktigt. Vi erbjuder t.ex. en Linux-server från 249:- i månaden.

Det finns många olika Linux-varianter, CentOS heter den variant som FileMaker Server har kunnat köras på fram till nu. CentOS kommer dock att läggas ner och FileMaker har istället valt Linux-varianten Ubuntu från och med 19.3.1. Ubuntu är en mer spridd variant och kommer sannolikt att finnas kvar en mycket längre tid. Om du redan har en FileMaker Server på CentOS betyder det tyvärr att du behöver installera om hela servern med Ubuntu innan du kan installera 19.3.1. Det går inte att uppgradera FileMaker Server på CentOS.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.