Förr eller senare vill du koppla din FileMaker-databas till webben, antingen för att visa information från databasen eller ta emot informationen. Det finns flera olika lösningar beroende på vilka behov du har och inte minst budget. En FileMaker Server är såklart bäst, men misströsta inte om du ”bara” har en FileMaker Pro på ditt skrivbord. Det finns alternativ även för dig 🙂 Det är så många alternativ att jag valt att dela upp artikeln i flera delar. 

Läs mer »

2006

Sep

17

Av Rolf

Vi har i dagarna lanserat en web-shop byggd med ASP.NET och FileMaker Pro. En finess är att inloggningen och valideringen av användare helt sker mot en FileMaker-databas. I ASP.NET 2.0 finns möjligheter att bygga ut tillämpningar med egna s.k. ”providers”, t.ex. för att kontrollera användare och hämta information om dessa från en databas.

Läs mer »

2006

Jun

26

Av Rolf

Många vill använda FileMaker som databas för ASP.NET-lösningar, kanske inte som enda databas men för att hämta viss information i en större lösning. Jag har tidigare visat att det är relativt enkelt att arbeta mot FileMaker som databas, men inte visat exakt hur. För de som är bevandrade i antingen ODBC eller XML och web-anrop är det kanske en smal sak, för er andra ska jag visa ett sätt att göra det.

Att kommunicera med FileMaker kan göras på 2 sätt, antingen med ODBC eller med XML, jag har uteslutande valt XML för att slippa göra ODBC-kopplingar på web-servern och kanske också för att det är snabbare(?). 

Läs mer »

2006

Apr

07

Av Rolf

Open source-biblioteket för ASP.NET-koppling till FileMaker som jag nämnt tidigare är bra att bygga vidare på. Jag vill gärna arbeta på en ”högre” abstraktionsnivå för att slippa skriva så mycket programkod. Jag brukar använda ObjectDataSource som källa för FileMaker-databaser, det kan direkt användas på en aspx-sida och enkelt kopplas till en GridView (en slags tabell) utan att i princip skriva någon programkod alls. Med Visual Web Developer Express är det bara att dra-och-släppa och fylla i några parametrar. 

Läs mer »