2022

Jul

27

Av Rolf

Förra sommaren gick jag genom ett antal olika tjänster för att göra formulär på webben för att samla in information. Tanken var att skriva om tjänsterna här på bloggen, men några andra projekt kom emellan. Det finns en mängd tjänster där du drar/släpper fält, texter, bilder mm och gör ett webbformulär, t.ex. form.io, forms.app, jotform.com, typeform.com, heyflow.app, cognitoforms.com för att nämna några få. Sök efter "web form builder" så hittar du dem alla!

Flera av tjänsterna har funktioner för flera sidor, flöden, inloggning, betalningar, filuppladdningar, varukorgar och allt annat du kan tänka dig. Sedan tidigare har vi använt Google Forms för formulär som sparas i FileMaker. Även Claris har i år annonserat att de kommer med en egen variant i form av Claris Studio.

Läs mer »

2020

Oct

02

Av Rolf

Att ta emot sms i FileMaker är en helt annan sak än att skicka sms från FileMaker. Skicka sms kan du göra med en lokal FileMaker-databas, ta emot sms kräver att databasen finns på en FileMaker Server, du behöver en webbserver och lite programmering i PHP, Javascript eller liknande. Dessutom måste FileMaker Server vara åtkomlig från internet.

Läs mer »

2019

Oct

16

Av Rolf

Ofta finns det behov att samla in uppgifter av olika slag från en mängd personer, det kan vara allt från anmälningar till nyhetsbrev till längre enkäter. Många tänker inte på att det finns en väldigt bra (och gratis) lösning med Google Forms. Det är relativt enkelt att skapa ett formulär med olika typer av frågor, publicera det på webben och visa det på din webbsajt eller använda i din iPad. Informationen som samlas in sparas i ett Google Kalkylark som kan exporteras och importas till allas vårt favoritprogram FileMaker. Självklart går det också att spara direkt i en FileMaker-databas!

Läs mer »

2019

May

10

Av Rolf

Det är fler och fler som installerar olika lösningar för att göra sitt hem mer smart. Det behöver inte vara hem, det kan lika gärna vara på ditt företag. Om du var på ett av våra seminarier i Lund, jag tror det var i maj 2012, visade vi att FileMaker redan då kunde starta kaffebryggaren och te-kokaren! Nu ska jag tipsa om hur du kan skicka data, t.ex. temperatur eller regnmängd, till en FileMaker-databas från ditt smarta hem-system.

Läs mer »

2018

Jun

17

Av Rolf

The Insert from URL script step was enhanced in version 16 with cURL, a utility for transferring data in different ways. One function not available in earlier versions of FileMaker is FTP transfer. Four years ago I wrote about uploading photos from FileMaker Go using web services, in this article I use the same sample but now using FTP.

Läs mer »