FileMaker är ett av de allra första datorprogrammen för persondatorer och har en lång, tidvis lite brokig, historia. Mallverkstan har varit med ända sedan FileMaker köptes av Apples dotterbolag Claris 1988. Vi presenterar här historien om FileMaker, från vår synvinkel.

Historien om FileMaker

Del 1: I begynnelsen (uppdaterad 2010-12-30)
Del 2: Claris gör entre (uppdaterad 2019-05-31)
Del 3: Relationer i nytt filformat (uppdaterad 2017-10-20)
Del 4: Ett modernt program (uppdaterad 2020-02-20)
Del 5: Filformatet .fp7 (uppdaterad 2015-05-26)
Del 6: Filformatet .fmp12 (uppdaterad 2019-08-09)
Del 7: Claris gör comeback (uppdaterad 2022-04-22)

Viktiga nyheter i FileMaker-versioner (uppdaterad 2023-10-05)

Vi kommer att komplettera historiken efterhand som vi får mer upplysningar eller hittar fler anteckningar. Om du har något FileMaker-minne eller uppgift som saknas är du välkommen att kontakta oss!

Källor:

www.dancing-data.com/history-of-filemaker.html
http://en.wikipedia.org/wiki/FileMaker#History
Tidningarna InfoWorld, MacWorld och Svenska MacPressen
Pressmeddelanden från Claris/FileMaker
Anteckningar av Rolf Clausen