2024

Jun

07

Av Rolf

Claris har gjort det igen! En ny version av vårt favoritprogram FileMaker såg dagens ljus för några dagar sedan (4 juni), version 2024 (21 är det interna versionsnumret). Vad är nytt denna gång? Kanske inte så mycket för en "normal-användare", men desto fler framtidsfunktioner som både kräver eftertanke och ger idéer om nya, spännande lösningar.

Ny programsymbol

Programsymbolen har bytt färg. I år har det blå partiet blivit grönt.

Visa notiser även på Mac och Windows

Att få en notis när ett script på servern har kört färdigt har visat sig vara oumbärligt när man väl börjat använda dem. Vi har saknat det ett tag och skrev om en "work-around" för något år sedan. I FileMaker 2024 är det enklare, samma notiser som sedan version 17 har kunnat göras på iOS finns nu för både Mac och Windows.

Du skapar en notis med script-steget Konfigurera lokal notis, t.ex. i ett script som körs när ett script på servern är klart. Scriptet skickar information till ditt operativsystem som visar notisen där notiser brukar visas på din dator.

Exempel på notis på Windows:

Exempel på notis på Mac:

Nya JSON-funktioner

JSON-funktionerna introducerades i version 16 och har sedan dess blivit omåttligt populära av alla utvecklare. Nu finns det funktioner för att enklare skapa listor (arrays), både från en textsnutt och att lägga till en extra post sist i en lista.

JSONMakeArray ("A,B,C,D,5"; ","; JSONString) 

ger resultatet ["A","B","C","D","5"].

Den första parametern i funktionen är en "textsnutt" som delas upp i värden, i den andra anger du skiljetecknet mellan värdena och den tredje anger typ av värde.

Om du har en lista (array) kan du lägga till ett värde sist, t.ex.

JSONSetElement ($lista; "[+]"; 3; JSONNumber)

som lägger till värdet 3 sist i variabeln $lista, som t.ex. kan få värdet ["A","B","C","D","5",3].

Vill du hämta sista värdet i en lista använder du t.ex.

JSONGetElement ($lista; "[:]")

Öppna snabbt

Det här är en funktion som debatterats friskt bland de som beta-testat FileMaker 2024, inte minst av oss. Funktionen har ändrats något under test-perioden. Funktionen som sådan är mycket uppskattad av Mac-användare som i Finder enkelt kan starta olika program genom att ange ett kortkommando och söka efter programmet.

FileMaker har försökt efterlikna funktionen och den finns i både Mac- och Windows-versionen. Med kortkommandot Cmd-K (Mac)/Ctrl+K (Windows) öppnas ett fält ungefär mitt på skärmen. Börjar du skriva söker FileMaker bland alla databaser (öppnade, senast öppnade och favoriter), samt layouter och script i alla öppna databaser.

Med piltangenter eller muspekare är det enkelt att öppna en databas, gå till en layout eller köra ett script. Det som debatterats är just att det är lite för enkelt att starta ett script, som kanske inte fungerar i aktuell layout, eller gå till en layout i en gömd databas. Som utvecklare behöver du definiera vilka script och layouter som ska vara åtkomliga med behörigheter.

Har du behörighet kan du också direkt gå till en layout i layoutläge eller öppna ett script för att ändra det.

AI såklart

Ingen programvara år 2024 utan AI! AI är förkortning av Artificiell Intelligens och forskningen pågår i flera olika riktningar.

I FileMaker 2024 finns möjligheten att göra en s.k. semantisk sökning, vilket betyder att du kan söka efter poster genom att skriva en fråga i naturligt språk som t.ex. "Vilka poster handlar om mat?". FileMaker söker fram poster där det finns text om t.ex. lax, chips eller annat ätbart. Ren magi! Hur är det möjligt?

Tekniken är spännande men det krävs en hel del förberedelser och det är inte säkert att du får det resultat du önskar. En semantisk sökning är bäst på att söka i meningar, för bästa resultat behöver du ha längre texter i varje post som du vill göra sökning på.

Det här behöver du:

1. En modell

Det är egentligen en stor databas med ett stort antal texter (miljontals). Texterna har delats upp i meningar som översatts till en lista av tal mellan -1 och 1 enligt vissa regler. Tal är bra eftersom datorer är bra på att göra numeriska beräkningar. Ofta kallas det att man "lär en modell" och det stämmer, ju fler meningar som finns i modellen desto bättre. Ju fler tal i listan med tal för varje mening, desto bättre blir modellen. Att tänka på är att det kan bli väldigt mycket data som kräver mycket data-resurser i form av hårddisk och beräkningshastighet.

Modellerna förbättras kontinuerligt, det kommer hela tiden nya versioner. Modellerna finns ofta hos en extern leverantör som t.ex. OpenAI och medför inte sällan en kostnad att använda. Med FileMaker 2024 kommer en variant som bygger på öppen källkod (Conda) som du kan installera på en egen server. Claris ger förslag på modeller som både är flerspråkiga och gratis att använda.

En fördel är om modellen är inlärd med texter inom samma område som de texter du har i dina poster som du vill kunna söka i.

2. Inbäddningar (embedding)

När du söker med FileMakers vanliga sökfunktion används ett s.k. index för att göra sökningen snabbare. Enkelt uttryckt finns varje ord i en text i FileMakers index tillsammans med koppling till vilka poster där ordet finns. Sökningen behöver då endast visa dessa poster, vilket går snabbt.

Vill du göra en semantisk sökning måste du först skapa ett slags index som kan användas (sentence embedding). Det är inte samma sorts index som FileMakers, det är ett fält i respektive post som transformerar den text du vill göra sökbar till en lista av tal mellan -1 och 1.

Det finns 2 nya scriptsteg, Infoga inbäddning och Infoga inbäddning i hittade poster, som gör just detta. Texten i varje post skickas till modellen och resultatet sparas i ett fält, ett container-fält rekommenderas för att det ska gå snabbare.

3. Utför en semantisk sökning

Du skriver sökfrasen i t.ex. ett global-fält. Sökfrasen behöver också transformeras till en lista av tal och skickas därför först till modellen. Resultatet jämförs sedan med alla inbäddningar du har skapat för varje post i din databas. Jämförelsen är helt matematisk, FileMaker använder en trigometrisk variant (det finns flera olika), och beräknar "avståndet" mellan din sökfras och det som finns sparat i inbäddningarna. De 10 (eller det antal du anger) poster som ger bäst resultat (och över det värde du anger, t.ex. 0,4) visas sorterade i ordning med bästa träff först.

Scriptsteget Utför semantisk sökning används för detta.

Övriga nyheter

Ett urval av nyheter:

  • Webbvisaren kan hantera WebRTC, t.ex. videosamtal, strömmande film och kommunikation mellan datorer. Jag kommer med stor sannolikhet återkomma till detta i en artikel senare.

  • I script-steget Utför script på server med återanrop kan du nu också göra en beräkning av script-namnet på som ska köras vid återanrop.

  • Script-steget Utför FileMaker Data API har tidigare endast kunnat hämta data, i version 2024 går det också att uppdatera befintliga fält och skapa nya poster. Script-steget fungerar inte bara om du har databasen på en server med Data API påslaget, utan även om du har öppnat en lokal databas.

  • Nytt programbibliotek för XML/XSLT. Biblioteken Xerces/Xalan har ersatts av libxml2/libxslt. Vissa funktioner mellan dem kan skilja, kontrollera att just dina XML/XSLT fungerar med 2024 innan du uppdaterar. libxslt har även fler xslt-funktioner.

  • Snabbare script-sökning i Windows. Arbetar du också mycket med script i Windows? Då har du kanske märkt att det ibland kan ta en bra stund att söka efter script i script-editorn. Äntligen går det nu snabbare!

Alla nyheter läser du om här: https://help.claris.com/en/pro-release-notes/content/index.html

FileMaker Server

Det finns flera nya funktioner i serverns Admin API som upp- och nedladdning av databaser och ändring av alla möjliga inställningar. I teorin skulle du numera alltid kunna använda en FileMaker Pro-klient med en anpassad databas som gör anrop till Admin API med Infoga från URL istället för Admin-konsollen.

En stor nyhet är möjligheten att skapa SSL-certifikat med Letsencrypt automatiskt. SSL-certifikat behövs för att kryptera förbindelsen mellan FileMaker Pro/Go-klienter och FileMaker Server och kräver en subdomän/domän. Tills nu har SSL-certifikat köpts av en extern leverantör (det finns flera) och installerats på FileMaker Server. Ett SSL-certifikat måste förnyas och installeras om minst en gång per år.

Med automatiska SSL-certifikat från Letsencrypt behöver du inte längre tänka på dessa, de bara fungerar. Det enda du behöver göra är att lägga in ett schemalagt script som sköter förnyelsen och körs regelbundet.

Automatiska SSL-certifikat fungerar inte om du har FileMaker Server på en Windows-server, endast Ubuntu och Mac.

Alla nyheter läser du om här: https://help.claris.com/en/server-release-notes/content/index.html

FileMaker Go på iPhone/iPad

Nyheterna är bl.a.:

  • Öppna databas vid start. Du kan ange att en databas alltid öppnas när du startar FileMaker Go.

  • Widget på hemskärmen. De favoriter du har i FileMaker Go visas som knappar på hemskärmen i en s.k. widget som du lägger till. Det är ett alternativ till att göra en Symbol på hemskärmen som jag skrev om för någon månad sedan.

  • Importera poster i fler format. Filer i formaten CSV, TAB, MER och DBF kan nu importeras., tidigare endast FileMaker-filer.

  • Bilder i HEIC-format. S.k. "live"-bilder i iOS kan nu importeras till container-fält i FileMaker Go

Hur får jag nya versionen?

Om du har en pågående prenumeration, underhållsavtal eller hyresavtal, går du till din nedladdningssida för FileMaker-licenser. Där finns de nya versionerna att ladda ner. FileMaker Go laddar du ner i AppStore. Du kan ha både FileMaker Pro/Go 2024 och en äldre version installerad samtidigt. FileMaker Server 2024 ersätter alla äldre.

Om du inte har kvar länken till din nedladdningssida för licenser kontaktar du din återförsäljare.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.