2018

May

01

Av Rolf

Att numrera poster på olika sätt är ett återkommande önskemål. Jag har tidigare skrivit om hur du använder variabel för postnummer eller beräknar platssiffra med relationer eller SQL. Ett vanligt förekommande fall är att helt enkelt numrera rader (poster) på en lista för att enkelt kunna hitta en viss rad.

Nyligen har jag gjort listor för bokade hotellrum och bussar som skrivits ut. De har delats ut till hotellpersonal, busschaufförer etc. och innehåller namnen på de som ska bo på hotellet eller åka med bussen. För att enkelt kunna ”prata om” listan har varje namn ett nummer, t.ex. ”nr 24 har inte kommit än”.

Numreringen ska börja om på 1 för varje grupp av personer, en grupp kan t.ex. vara en bussresa eller ett hotell, men alla bussar/hotell ska kunna skrivas ut i en utskrift.

Det finns faktiskt en funktion för just detta i FileMaker!

Lösningen är ett statistikfält som räknar antal poster (Antal av) med inställningarna Löpande antal och ”Starta om sammanfattning för varje grupp” förkryssade. Du måste också ange vilket fält som avgör en ”grupp”.

I exemplet har jag ett antal personer (fältet Namn) som ska åka en Buss. Det finns ett fält, id, som är ett löpnummer och som alltid har ett värde för en post (det är viktigt). Jag vill få en numrering av personerna per buss, från 1 och uppåt.

Jag definierar fältet Nummer av typen Statistik, väljer Antal av fältet ”id” (som alltid är ifyllt eftersom det är ett löpnummer) och sätter kryss i Löpande antal. När jag sätter kryss i ”Starta om sammanfattning för varje grupp” dyker det upp en lista längst till höger i dialogrutan där jag anger vilket fält som avgör en grupp, i exemplet är det fältet ””.

Jag placerar fälten Nummer, Buss och Namn på layouten och väljer att visa dem i listform. För att markera en ny buss lägger jag till en statistikdel sorterad efter Buss med grå bakgrund. (I exemplet väljer jag att visa grupperade listan i samma layout, men det kan lika gärna vara olika layouter, en för inmatning och en för utskrift.)

För varje post anger jag vilken Buss personen ska åka med (A, B eller C) samt personens namn. Som vanligt lägger FileMaker till nya poster längst ner och numreringen visas löpande från 1 för varje person.

Det är först när listan är sorterad efter Buss om det sker en förändring. Klicka på den gröna knappen Sortera upptill, posterna sorteras och grupperas efter buss samt numreringen är nu per buss. När posterna är sorterade visas även statistikdelen.

Lägg märke till att personen nu är grupperade per buss och numrerade inom respektive buss.

Med den röda knappen Sortera ej kan du se hur det ser ut när posterna inte är sorterade.

Ladda ner exempeldatabas: Numrering.fmp12

Kommentarer

2018-09-07 Alexei Sytch

Thank you for this hint! As an alternative you can use simple unstored calculation field and sorting by field.
For example in case you've got a field "Buss" to sort, an unstored calcultion field "Nummer" would look like

If( Get(RecordNumber) = 1
; 1
; GetNthRecord ( Nummer ; Get(RecordNumber) - 1 )
+ GetAsBoolean ( GetNthRecord ( Buss; Get(RecordNumber) - 1 ) Buss)
)

2018-09-10 Rolf

That is another option! Please have a look at https://www.filemakerbloggen.se/post/radnummer-och-platsnummer/
for more options.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.