2011

Sep

06

Av Rolf

Mobila lösningar blir allt vanligare. Med FileMaker Go för iPhone och iPad går det att koppla ihop centrala affärssystem, gjorda med FileMaker eller annan SQL-databas, med mobila lösningar för olika ändamål, t.ex. mobil arbetsorder, tidsredovisning och, som i det här exemplet, mobil ordermottagning.

Läs mer »

2011

Jan

31

Av Rolf

När kom första FileMaker-versionen? Vad har FileMaker gemensamt med PowerPoint? Vem utvecklade första versionen? Vilka var konkurrenterna? Vad hette företaget som utvecklade FileMaker innan det blev FileMaker Inc.? 

Läs mer »

2011

Jan

14

Av Rolf

För att förenkla inmatning av värden finns det en funktion i FileMaker som föreslår de befintliga värdena som finns i fältet i andra poster i databasen. Denna funktion är snarlik den som finns i Excel, OpenOffice m.fl. 

Läs mer »

2010

Oct

08

Av Robert

Ibland vill man ändra utseende på flikobjektet, t.ex. bakgrundsfärg, och kanske flera flikar på en gång. Det är inte helt självklart att det går att markera flera flikar samtidigt. 

Läs mer »