2007

Nov

18

Av Rolf

Excel är ett oerhört kraftfullt verktyg för beräkningar av alla de slag. Det händer att data finns i FileMaker, men man vill presentera dem i Excel t.ex. med diagram eller kompletterande beräkningar. Det är lätt att exportera poster till (och importera från) Excel, det är bara att välja Exportera poster och Excel som filformat. Ännu enklare är det med kommandot Spara poster som Excel. 

Läs mer »

2007

Jan

08

Av Rolf

FileMaker Inc. har idag släppt en ny ”produkt” i deras ”Do-it-yourself”-serie, integration med Microsoft Office som kallas ”FileMaker Office Optimizer Kit”. Du får lära dig hur du delar data mellan FileMaker och Excel, FileMaker och Word, FileMaker och PowerPoint, skicka epost från FileMaker och använda FileMaker som ett arkiv för att lagra Office-dokument. Detta gäller både Windows och Mac OS X. 

Läs mer »

2006

Dec

06

Av Rolf

Windows Vista började levereras i USA den 30 november. Inga FileMaker-produkter är certifierade för Vista och det finns kända fel. Enligt FileMaker Inc. går det att använda/ändra i databaser på Vista, men inte att göra nya eller ändra i befintlig databasstruktur. FileMaker Server 8 kan inte installeras eller köras under Vista.

FileMaker Pro 8.5 kan inte importera Excel 2007-dokument.

Uppdateringar är att vänta.

Läs mer »

2006

Aug

19

Av Rolf

En ofta förekommande uppgift är att sammanställa data och skriva ut rapporter av olika slag. I FileMaker finns statistikfält och statistikdelar för detta ändamål, men ibland finns inte all data representerad i samma tabell. Enklast skriver man ut flera olika rapporter och sedan sammanställer uppgifterna i ett annat program, t.ex. Excel. Men det går att förädla statistik redan i FileMaker. 

Läs mer »