2010

Aug

27

Av Robert

Det kan i vissa fall vara intressant att fylla på en lokal databas i Go med data från en server. Anledningen kan vara att man t ex vill hämta grunddata som ska användas ute på fältet där man inte har tillgång till nätet. Tyvärr är import en av de funktioner som inte finns i Go.

Läs mer »

En nyhet i FileMaker Server 10 var att kunna importera och exportera information direkt från servern. Det kan t.ex. vara att exportera rapporter och sammanställningar varje natt, importera försäljningssiffror från affärssystem en gång om dagen osv. Det har gått tidigare också, med XML, PHP eller liknande, men i version 10 är det busenkelt. 

Läs mer »

2007

Oct

20

Av Rolf

Internet verkar vara en i det närmaste outtömlig källa av diverse information, i många fall helt ovärderlig. Valutakurser är en sådan information. De har den egenheten att de så gott som dagligen ändras beroende på marknaden. Ett ställe där dagens valutakurser kan hittas är på den europeiska centralbankens hemsida, www.ecb.int, där det också, mycket föredömligt, finns ett XML-flöde med dagens valutakurser. Denna kan läsas in i FileMaker och användas i ditt eget system för omvandling av valutakurser. 

Läs mer »

2007

Oct

05

Av Rolf

De senaste månaderna har det varit mer än fullt upp med alla som vill koppla ihop SQL-databaser med FileMaker Pro 9. Först nu börjar allt flyta på som vanligt igen 🙂 I samband med ett av projekten dök det upp ett behov av att importera flera textfiler på en och samma gång, där var och en hade samma antal kolumner/fält. FileMaker har den goda egenskapen att kunna importera flera filer på en gång, dock behövs det en 2-stegsoperation eftersom FileMaker helt sonika läser in hela textfilens innehåll i ett fält. Oftast vill man ha innehållet uppdelat i flera fält. 

Läs mer »

2006

Sep

18

Av Rolf

Så här i valtider presenteras mycket statistik och diagram på kors och tvärs. Om man vill göra egna sammanställningar finns alla data publicerade på internet i form av XML-filer, som ju kan importeras i FileMaker. Inte direkt, men med lite konvertering i form av en XSLT.

FileMaker kan importera XML-filer i en viss syntax, t.ex. FileMakers egen grammatik FMPXMLRESULT. XML-filer i andra format kan konverteras till denna grammatik med hjälp av en XSLT. Det är ett slags program som går genom XML-filen och omvandlar den enligt givna regler. 

Läs mer »