2023

Jun

12

Av Rolf

Claris Connect är en tjänst hos Claris som kopplar ihop olika program/tjänster i flöden, på samma sätt som många andra liknande tjänster, t.ex. Zapier som vi skrivit om tidigare, IFTTT som vi skrivit om tidigare, n8n, Pipedream, Node-red som vi använt i exempel tidigare och Microsofts Power Automate för att nämna några. Det finns med andra ord många tjänster som gör samma sak, med mer eller mindre liknande funktionalitet.

Claris Connect finns numera i en gratis-version som tillåter att max 500 flödessteg utförs per månad. Det räcker för att testa tjänsten.

Det går inte att komma från att Wordpress och Woocommerce är en populär kombination för alla som har en e-handel på internet. Woocommerce är en kraftfull plugin till Wordpress för e-handel med en mängd inställningsmöjligheter. En undersökning visar att ca 43% av de som har en webbplats använder Wordpress för att hantera innehållet, av dessa använder enligt samma undersökning ca 20% dessutom Woocommerce. Det finns många sätt att koppla ihop Wocommerce med FileMaker, ett är Claris Connect.

Med Claris Connect kan du t.ex. göra ett flöde som tar emot en order i din Woocommerce-e-handel, skapar en post för ordern i en tabell i din FileMaker-databas samt en post för varje orderrad. Du kan sedan arbeta vidare med ordern i FileMaker t.ex. göra utleverans, skicka orderbekräftelse, skapa faktura, föra över till Fortnox/Visma etc.

Det går också att låta FileMaker Pro via Claris Connect skapa produkter i Woocommerce, uppdatera kunder, produkter, produktvarianter och en mängd andra funktioner.

Exempel

Jag har som exempel gjort ett lite förenklat flöde som tar emot en order och skapar poster i en FileMaker-databas. Exemplet börjar med att någon beställer något på en webbsajt där Woocommerce används och triggar igång flödet. Jag har utelämnat en del information som t.ex. varianter, men det går förstås att lägga till.

Så här kommer flödet i Claris Connect att se ut när det är klart.

Jag loggar in i Claris Connect på webben och gör ett nytt flöde där första steget startar med att en order skapas i Woocommerce. Det finns olika "appar" att välja på i Claris Connect, en av dem är WooCommerce. Jag väljer den och triggern "New order created", dvs. när en ny order görs i Woocommerce kommer flödet att starta.

För att Claris Connect ska få tillgång till Woocommerce behöver jag dels ange webbadressen för webbplatsen där e-handeln finns, dels två API-nycklar som du hämtar från webbplatsen där du har Woocommerce.

Innan du kan gå vidare vill Claris Connect att du gör en testorder, detta för att Claris Connect vill veta vilka fält som kommer från Woocommerce och att kopplingen fungerar.

Som nästa steg i flödet vill jag att det ska skapas en post i en FileMaker-databas med information om ordern. Jag klickar på plus-tecknet längst till höger på första raden i flödet och väljer Action.

En sida med alla appar visas och jag väljer appen Claris FileMaker Server. Bilden nedan visar endast ett urval av de appar som finns.

Jag anger att jag vill skapa en post (Create record), och i nästa steg vilken server och databas ordern ska hamna i. Både webbadressen till servern, konto, lösenord och databas behöver anges. Observera att behörighetsuppsättningen som kontot använder måste innehålla "Åtkomst via FileMaker Data API (fmrest)".

Claris Connect visar sedan en lista med alla layouter som kontot har behörighet till i databasen. Välj den layout där du vill att ordrarna ska hamna, i mitt exempel heter den Woocommerce. När du valt layouten hämtar Claris Connect alla fält som finns på layouten. Du behöver koppla ihop fälten i FileMaker-layouten med de uppgifter som kommer från Woocommerce.

I fältet F_Förnamn väljer du t.ex. "first_name" från "billing", se bilden nedan. När du har gått genom alla fälten klickar du på Save för att spara.

En order kan innehålla en eller flera order-rader, dvs. en eller flera artiklar som är beställda. Flödet behöver gå genom alla orderraderna och skapa en post i en relaterad tabell i FileMaker. I Claris Connect finns kommandon för att göra både if-satser och loopar, jag väljer Repeat i menyn som visas när jag klickar på plustecknet till höger på raden.

Kommandot Repeat behöver veta vad orderraderna från Woocommerce heter, jag letar upp "line_items" i listan från första steget i flödet.

Det som ska repeteras är ytterligare ett Create Record-steg, denna gång till samma databas som tidigare men en annan tabell/layout. Claris Connect kommer ihåg vilka anslutningar du gjort så du väljer samma som du använt tidigare. Layouten har jag i exemplet kallat Woocommerce_orderrader och jag behöver även här ange vilka fält som ska hämtas, denna gång från steg 3 (listan med orderrader). Tänk på att även hämta ordernumret så att du kan göra en relation i FileMaker mellan tabellerna för order och orderrader.

Sedan är det dags att provköra! Gör en order på din webbsajt, efter några sekunder hamnar den i din FileMaker-databas!

Claris Academy

Vill du lära dig mer om Claris Connect? Claris har gjort en serie korta filmer (på engelska) som du hittar i Claris Academy. När du gått genom filmerna finns det också frågor, svarar du rätt blir du certifierad!

Alternativ med webhooks

Vill du inte använda Claris Connect (eller någon liknande tjänst) går det att istället ange s.k. webhooks i Woocommerce, som t.ex. anropas vid ny order. Anropet görs i så fall till en webbsida i PHP/Javascript eller liknande, som skapar posterna i FileMaker-databasen.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.