2023

Apr

25

Av Rolf

Ny version av FileMaker! Claris byter versionsnumrering och passar på att följa trenden att istället döpa versionsnumret till årtalet: "då blir det enkelt att se om man använder en gammal version!". Claris vill också få lite mer uppmärksamhet med den nya versionen, som jag skrivit tidigare har flera 19.x-versioner passerat ganska obemärkt förbi. Därför blir nya versionen FileMaker 2023 istället för 20. Denna gång är det några nyheter som gör det värt att uppgradera. Inte minst den nya programsymbolen!

Server 19.4 eller senare

Lika bra att skriva det med en gång: FileMaker Pro/Go 2023 kan endast ansluta till FileMaker Server 19.4 eller senare. Bäst är att uppdatera även FileMaker Server till version 2023 för att använda alla de nya funktionerna.

Ändringslogg

Använder du transaktioner, som kom i version 19.6, kan du nu få en logg på alla fält för varje ändring som transaktionen gjort. Det finns en ny trigger, OnWindowTransaction (på svenska VidFönsterTransaktion) som utförs varje gång en transaktion avslutas. Triggern utförs också om du inte använder transaktioner, då utförs den när posten sparas. Triggern kör ett script (du anger själv vilket) och som parameter fås ett JSON-objekt med alla ändringar som gjorts i transaktionen, eller posten (om du inte använder transaktioner). Vill du att scriptet sparar någon information ska du tänka på att inte spara i en tabell i samma databas. Då blir det en oändlig loop!

Spara i en textfil på din disk (det blir många filer!) eller i en annan FileMaker-databas (där triggern inte är påslagen).

JSON-objektet innehåller tabellnamn, namn på tabellförekomst, operation (ny, ändrad eller raderad post), postens id-nummer och innehållet i ett fält. Det extra fältet behöver heta "onWindowTransaction" eller så anger du fältnamnet i dialogrutan Filtillval.

I dialogrutan Filtillval ovan har jag valt att utföra scriptet Loggfil när en transaktion avslutas (eller post sparas) och att fältet ÄndradeFält ska inkluderas i JSON-objektet. För fältet ÄndradeFält har jag som exempel definierat en automatisk beräkning som hämtar vilka fält som är ändrade i posten för transaktionen. Det gör jag med funktionen Get (ÄndradeFält), se mer om den funktionen nedan. Självklart kan du spara innehåll från andra fält.

Formeln för automatisk beräkning av ÄndradeFält kan se ut så här:

If ( not IsEmpty (ÄndringTidsstämpel); Get ( ÄndradeFält ))

Ett exempel på JSON-objekt som sparas för en ändrad post blir då:

{
  "Uppgifter" : 
  {
   "Uppgifter" : 
   [
     [
      "Modified",
      2,
      "Uppgift\rBeskrivning\rStatus\rPrioritet\rÄndradAv\rÄndringTidsstämpel"
     ]
   ]
  }
}

Här har jag ändrat fälten Uppgift, Beskrivning, Status och Prioritet i posten med id-numret 2 i tabellförekomsten "Uppgifter" som visar innehåll från tabellen "Uppgifter". Fälten ÄndradAv och ÄndringTidsstämpel är också ändrade med automatik.

Ett annat tillägg är i funktionen Get (ÄndradeFält). Det är en funktion som du använder för att få reda på vilka fält vars innehåll ändrats på en post. Funktionen har funnits sedan version 13 och har egentligen inget att göra med transaktioner. Med denna funktion kan du spara alla fältnamn vars innehåll ändrats i en post. Nyheten i version 2023 är att funktionen numera även sparar fält där innehållet ändrats via script eller med kommandot Ersätt fältinnehåll, vilket inte gjorts tidigare.

Bild på PDF-dokument i Windows

Sätter du in ett PDF-dokument i ett container-fält i FileMaker för macOS visas automatiskt en tumnagel av första sidan i container-fältet sedan länge. Det gör att du enkelt kan se vad det är för dokument i fältet utan att behöva öppna det. Samma funktion har inte funnits i FileMaker för Windows förrän nu.

I bilden (nedan) har jag satt in ett PDF-dokument i ett container-fält med FileMaker Pro 2023 på en Windows-dator. Det högra är inställt för "interaktivt innehåll" och jag kan då rulla mellan sidorna i dokumentet, det vänstra fältet visar endast första sidan.

Vi har flera kunder som bara av denna anledning har en Mac för att sätta in PDF-dokument, och därmed få tumnagel. Nu fungerar det alltså lika bra med FileMaker för Windows (och våra kunder behöver inte längre en Mac för just detta ändamål i alla fall).

Utför script på servern med återanrop ("callback")

Att utföra script på servern istället för i klienten är användbart i många fall. Det går inte bara snabbare att utföra scriptet, det kan också köras utan att användaren påverkas. Ibland behöver användaren vänta på scriptet för att t.ex. få ett resultat som "123 poster uppdaterade utan problem". Med ett "callback"-script behöver inte användaren vänta på scriptet, "callback"-scriptet anropas när scriptet på servern är klart och det kan då visa resultatet för användaren på klienten.

Script-steget Utför script på servern med återanrop kräver att både klient och server är version 2023.

Skicka epost med OAuth 2.0

Script-steget Skicka epost har utökats med ett nytt sätt att skicka e-post på. Sedan tidigare finns Skicka via e-postklient och Skicka via SMTP-server, nu finns även Skicka via OAuth 2.0. E-post kan på detta sätt skickas med Gmail eller Microsoft.

Starta ett flöde i Claris Connect

I version 2023 finns ett nytt scriptsteg för att enkelt starta ett flöde i Claris Connect. Det heter Utlös Claris Connect-flöde. Du har kunnat göra det tidigare med s.k. webhooks i Claris Connect och scriptsteget Infoga från URL, men nu är det lite enklare.

Funktionen ReadQRCode

Sedan version 19.5 finns en funktion för att läsa QR-koder i bilder som finns i container-fält. Nu finns funktionen även tillgänglig i FileMaker Pro för Windows samt FileMaker Server på Windows och Ubuntu. Överallt alltså!

Övriga nyheter

Några fler nyheter i version 2023:

 • Det kan finnas flera användare anslutna till servern, upp till 1000 användare av WebDirect (200 per server). Samtidigt har antalet öppna databaser på servern ändrats från 125 till 256 st.

 • FileMaker Server för kan nu installeras på Ubuntu 22 LTS. FileMaker Server kan också installeras på datorer med ARM-processor så nu går det att köra FileMaker Server på en Raspberry Pi (om du får tag på en... det har varit en bristvara ett tag).

 • Scriptfel på servern kan nu sparas i en separat loggfil.

 • Scriptsteget Infoga från URL stöder nu också SFTP.

 • E-postnotiser från FileMaker Server kan också skickas via OAuth 2.0.

 • Data API kan använda scriptsteget Spara som PDF.

Version 2023 eller 20?

Claris väljer att kalla versionen 2023, men tittar du närmare är aktuell version av "FileMaker Pro 2023" 20.1.1.35 vilket du ser i dialogrutan Om FileMaker Pro. Även funktionen Get (ProgramVersion) ger "Pro 20.1.1" som resultat och protokollet "fmp" heter "fmp20" för FileMaker 2023!

Testversion av Claris Connect utan kostnad

Version 2023 ska ses som ett steg närmare Claris-plattformen (med Claris Pro/Studio). Det finns inte bara ett nytt scriptsteg i FileMaker 2023 för att starta ett flöde i Claris Connect, alla får nu tillgång till en begränsad Claris Connect utan kostnad. Du behöver inte ha FileMaker. Nu har du möjlighet att prova automatisera FileMaker med andra tjänster!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.