2011

Sep

06

Av Rolf

Mobila lösningar blir allt vanligare. Med FileMaker Go för iPhone och iPad går det att koppla ihop centrala affärssystem, gjorda med FileMaker eller annan SQL-databas, med mobila lösningar för olika ändamål, t.ex. mobil arbetsorder, tidsredovisning och, som i det här exemplet, mobil ordermottagning.

Robert och jag visade på ett seminarium i Lund den 26 maj i år hur man kan koppla samman FileMaker Pro, FileMaker Server och iCal-servern Zulu med FileMaker Go på en iPad. Vi använde våra tillämpningar Fakturan som affärssystem och OrderGo för mobil produktkatalog och ordermottagning. Servern hämtade nya adresser från eniro.se med automatik.

Vi har spelat in en video, en repris på seminariet, som du kan se här.

Följande programvaror och tekniker har använts i demon:

 • FileMaker Server. 
  Affärssystemet körs på en FileMaker Server, men kan egentligen vara vilket affärssystem som helst baserat på SQL-databas med ODBC-stöd. FileMaker Server exporterar dagligen försäljningstatistik, kunddatabas och produktdatabas som säljaren kan ladda ner vid behov. FileMaker Server fyller regelbundet på bokningar som görs av säljare med adressuppgifter m.m., antingen från befintligt kundregister eller eniro.se.
 • Zulu iCalendar Server. 
  Zulu är ett tilläggsprogram till FileMaker Server som du kan nå och ändra dels från FileMaker-klienter, FileMaker-server eller valfritt iCal-kalender-program, t.ex. iCal på Mac, Google Calendar, Kalendern på iPhone/iPad, Outlook m.fl.
 • FileMaker Pro för Mac eller Windows
  Används för att köra affärssystemet i exemplet.
 • FileMaker Go för iPhone eller iPad.
  I exemplet används FileMaker Go för iPad.
 • OrderGo.
  Vår tillämpning för mobil ordermottagning för FileMaker Go för iPad.
 • Week Calendar på iPad.
  En kalender-app för iPad som dels visar veckovy, men viktigast i det här fallet att appen gör url-en för att öppna en speciell kund i OrderGo klickbar. URL-en använder protokollet fmp7script (numera fmp), som jag också använt i andra artiklar.
 • Fakturan.
  Vår tillämpning för order och fakturering i FileMaker Pro, delvis modifierad.
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.