2014

Jul

09

Av Rolf

Funktionen Villkorlig utformning låter dig bestämma bakgrundsfärg och/eller stil på ett textobjekt beroende på dess innehåll. T.ex. om fältet har ett värde större än 100 kan det visas med fet stil, mindre än 5 med röd bakgrundsfärg osv.

Ett vanligt exempel är att jämföra med innehållet i ett annat fält, t.ex. ett global-fält som har samma värde i samtliga poster. Jag har gjort ett enkelt exempel där jag vill ge olika bakgrundsfärg till fält i en portal beroende på innehållet i ett annat fält.

Om värdet i fältet i portalraden är mindre än värdet i jämförelsefältet ska bakgrunden bli grön, är det samma värde ska bakgrunden bli gul, om det är större ska det vara röd bakgrund.

I databasen har jag två tabeller, en ”huvudtabell” med ett id-fält (löpnummer) och ett fält för jämförelsevärdet som jag gjort globalt, dvs. det har samma värde i alla poster, och en tabell som ska visas i en portal. Den andra tabellen innehåller endast koppling till huvudtabellen samt ett värde-fält, det sistnämnda är det som ska ges en villkorlig utformning när det visas i portalen.

Jag har gjort en relation mellan tabellerna och sett till att det går att skapa poster med relationen, dvs. det ska finnas en tom rad längst ner i portalen för nya värden.

VillkorUt5

Det finns en layout för huvudtabellen som heter VIllkorligUtformning, i layoutläget markerar jag fältet Värde i portalen, väljer kommandot Villkorlig i menyn Utforma och anger följande villkor:

VillkorUt1
Det finns fyra formler som alla ger olika bakgrundsfärg, grön, röd, gul respektive genomskinlig. Kontrollen görs med funktionen Egenvärde (på engelska Self) som ger som resultat innehållet i fältet. Det hade gått lika bra att använda fältnamnet, i det här fallet Värden::Värde, men genom att använda funktionen Egenvärde kan jag kopiera och återanvända utformningen även om jag byter ut fältet mot ett annat.

Den sista formeln, IsEmpty (Egenvärde), ger genomskinlig bakgrund och behövs för att den sista raden, den tomma längst ner i portalen inte ska få någon bakgrundsfärg.

Resultatet kan bli så här med jämförelsevärde 5 respektive 12.

VillkorUt4
Tänk på att fältets utformning endast gäller i aktuell layout, behöver du visa färgerna i en annan layout får du definiera villkoren även där.

Ladda ner exempeldatas: VillkorligUtformning.fmp12

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.