2024

May

19

Av Rolf och Sara

För några år sedan skrev vi om webbformulär, hur lätt det går att göra egna webbformulär och hur praktiskt det är att få svaren sparade direkt in i en FileMaker-databas med s.k. webhooks. Nu har jag fått hjälp av min kollega Sara att gå genom fler, liknande tjänster.

Det finns väldigt många tjänster för webbformulär och det tillkommer hela tiden fler, samtidigt som funktioner och erbjudande förändras.

Till denna gång valde vi ut åtta tjänster som uppfyllde några kriterier:

  • det ska finnas en gratis-variant, ofta begränsat till antal formulär eller antal besvarade formulär per månad
  • svaren ska kunna skickas med en s.k. webhook så att de kan komma direkt in i FileMaker

Det kan finnas många fler än de åtta vi hittade efter en kort googling och det finns definitivt åtskilliga fler som inte har någon gratis-variant eller kan skickas webhook med svar. I alla tjänsterna görs formulären enkelt med dra/släpp.

Vad är en webhook?

Enkelt uttryckt är en webhook en webbsida (url) som tar emot svar från formuläret. Webbsidan kan sedan spara formuläret i FileMaker med t.ex. FileMakers Data API. De flesta formulär-tjänster skickar epost till dig med varje svar och/eller sparar svaren i en databas som du sedan kan exportera. Fördelen med webhook är att du får svaren "i realtid", dvs. en post skapas i din FileMaker-databas i samma ögonblick formuläret sparas.

En webhook kan vara en webbsida i t.ex. PHP men kan också starta ett flöde i Claris Connect (som vi skrivit om tidigare), Zapier (som vi skrivit om tidigare), n8n, Node-red eller liknande flödestjänst.

En förutsättning för att använda webhooks är att din FileMaker-databas finns på en FileMaker Server som är åtkomlig från internet samt Data API påslaget.

De åtta formulär-tjänster vi har hittat presenteras i slumpmässig ordning. Sara har gjort ett enkelt webbformulär för en fiktiv anmälan i varje tjänst samt sett till att sparade data skickas till en webhook, i det här fallet en webbsida. Samma url har använts för alla och svaren har sparats i JSON-format i ett fält som med hjälp av FileMakers JSON-funktioner enkelt kan delas upp i de fält som önskas. Några formulär kan integreras i din befintliga webbsajt, andra måste visas i ett separat fönster. Prova gärna formulären!

1. Fill Out

Mycket enkelt att skapa ett snyggt formulär med valmöjligheter på tema. Gratis-versionen har begränsninghar i utseende och max 1000 svar per månad.

Exempel-formuläret hittar du här: forms.fillout.com/t/3YmThybwFRus

2. Tally.so

Svårt att hitta lämpliga block/beståndsdelar. Måste registrera sig för att publicera webbformuläret Gratis-versionen innehåller alla funktioner utan begränsningar, men vill du ha egen domän eller ta bort "tally"-varumärket kostar det extra.

Exempel-formuläret hittar du här: tally.so/r/nWAOEL

3. Feathery

Man måste registrera sig, gränssnittet kunde varit bättre. Tacksida behöver skapas själv. Gratis-versionen har bl.a. begränsninghar i antal webbformulär och max 1500 svar per månad

Exempel-formuläret hittar du här: form.feathery.io/to/fzbejz

4. Zoho

Formulär-delen i Zoho är bara en liten del av deras produkter. Zoho är främst ett CRM-system med flera kraftfula funktioner. Man måste registrera sig men allt fungerar enkelt. Tre webbformulär och max 500 svar/månad är gratis.

Exempel-formuläret har tagits bort pga inaktivitet.

5. Jotform

Mycket lätt att göra ett webbformulär. Resultatet av webhook skickas på ett lite annorlunda sätt än övriga. Några av begränsningarna i gratis-versionen är max fem webbformulär och max 100 svar/månad.

Exempel-formuläret hittar du här: form.jotform.com/241091636124046

6. Typeform

En speciell typ av formulär då varje fråga/fält visas på en egen webbsida. Gratis-versionen har många begränsningar, t.ex. max 10 webbformulär och max 10 svar/månad.

Exempel-formuläret hittar du här: xvm7wid07u9.typeform.com/to/DWV4Lr6a

7. Formester

Lätt att göra formulär, en av de enklare av de åtta. Tio formulär och 100 svar/månad ingår gratis, samt en webhook vilket är tillräckligt.

Exempel-formuläret hittar du här: app.formester.com/f/09fca53f-3f67-4f77-9038-d6ef29e08d13

8. Google Forms

Vi har skrivit om Google Forms tidigare. Då med ett Javascript som skapade en post i FileMaker för varje svar. Javascriptet kan istället skicka svaret med en webhook. Du kan läsa mer om hur det fungerar och kopiera scriptet till ditt formulär. Google Forms är väl det "svåraste" alternativet av de åtta men så pass "känt" att vi vill ha det med.

Exempel-formuläret hittar du här: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtaBbNtD2DOKjy3z-5G5kSwydx3HNugNYOhkTzcBbCH-UJJQ/viewform

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.