2011

May

27

Av Rolf

Flikar används numera flitigt i FileMaker-layouter. De gör det enkelt att gruppera olika typer av information så att användaren bara ser det som är intressant för tillfället. 

Läs mer »

2010

Oct

08

Av Robert

Ibland vill man ändra utseende på flikobjektet, t.ex. bakgrundsfärg, och kanske flera flikar på en gång. Det är inte helt självklart att det går att markera flera flikar samtidigt. 

Läs mer »