2010

Nov

09

Av Rolf

Filtrerade portaler är en nyhet i FileMaker Pro 11. Du har en relation men kan med olika ”filter” visa en delmängd av de relaterade posterna i portalen och har också möjlighet att visa flera portaler med olika innehåll från samma relation. Ett problem uppstår dock när du vill summera ett värde i de relaterade posterna. En relation kan t.ex. filteras med datum så att endast relaterade poster senare än ett angivet datum visas, och du kan låta en FileMaker-användare ändra datum efter önskemål. I exemplet kan användaren ange ett datum och endast visa de relaterade rader i portalen där datumet är senare än det angivna.

Läs mer »

2008

Sep

15

Av Rolf

Som synes av de senaste inläggen på bloggen har jag fördjupat mig i portaler. Jag vill i det här exemplet tydligt visa att det inte finns några rader i portalen, genom att t.ex. skriva texten ”Inga portalrader” när det inte finns några. Texten ska stå där första portalraden normalt visas, gärna med stort teckensnitt. 

Läs mer »

2008

Sep

12

Av Rolf

Med portaler ser du poster i en en-till-många-relation, dvs. en post i en tabell är kopplad till flera poster i en annan tabell. Det kan t.ex. vara en faktura med flera fakturarader, en kurs med flera kurstillfällen, en annonsbokning med flera införanden osv.

Det är lätt att göra en portal med portalverktyget och ställer man in relationen så att du kan skapa poster direkt i portalen är det bara att gå till sista raden och börja skriva. 

Läs mer »