2024

Apr

06

Av Rolf

Det här är ett trick som jag snappade upp för mer än 10 år sedan och använder ofta. Det är ett sätt att enkelt markera en eller flera poster i listläge (eller i en portal) för att sedan bearbeta dem på ett eller annat sätt. Det som behövs är ett unikt värde (id-nummer) för varje post, en relation, en värdelista och ett global-fält utformat som en kryssruta.

Läs mer »

2019

Jun

05

Av Rolf

En av nyheterna i FileMaker 18 är funktionen While. Det är en funktion som jag tror jag kommer att använda en hel del, på bara någon vecka har jag använt den flera gånger i samband med portaler. Jag vill ofta sammanställa information från portaler eller relationer, en relation behöver inte nödvändigtvis visas som en portal, i textform eller som en JSON-funktion. Det kan t.ex. vara flera fält i en portal som jag vill presentera med komma- eller tab-tecken mellan för att göra en kompakt och trevlig presentation av innehållet.

Läs mer »

2016

Mar

31

Av Rolf

Många arbetsuppgifter börjar med att importera data från en extern källa. FileMaker är bra på att importera filer av olika format, det svåra kan ibland vara att hitta filen på hårddisken. Även om du ser filen i Finder/Utforskaren behöver du flytta dig genom mappträdet i öppna-dialogrutan för att leta upp den igen. Det går förstås att göra enklare!

Läs mer »

2013

Nov

22

Av Rolf

Många är de som använt globala fält för att lagra information som ska vara åtkomligt från alla tabeller i en databas eller vill spara information, t.ex. senaste fakturanummer, till nästa gång databasen öppnas och upptäcker när databasen flyttas till en FileMaker Server att fälten inte behåller sina värden.

Läs mer »

Det är enkelt att visa värdelistor av olika slag i FileMaker. En värdelista kan visas som en nedrullningsbar lista, meny, kryssrutor eller alternativknappar. Den kan bestå av ett fast antal värden eller dynamiska värden direkt hämtade från en eller flera poster i en FileMaker-tabell. 

Läs mer »