2006

Feb

03

Av Rolf

Om du har ett fält med kryssrutor och vill markera alla kryssrutorna på en gång kan du göra en knapp. Knappen ska utföra kommandot Tilldela fält (på fältet med kryssrutor) och med beräkningsformeln:

ValueListItems ( Get ( Filnamn ); "abc")

där ”abc” är värdelistans namn. Klickar du på knappen markeras samtliga kryssrutor i fältet.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.