Det är enkelt att web-publicera FileMaker-register med Instant Web Publishing. Resultatet blir förvånansvärt bra och uppmanar helt enkelt till att göra än fler lösningar! Det är inte alltid FileMakers inbyggda sök- och bläddringsfunktioner är att föredra, ofta vill man göra web-sidor som är ”mer lika” vanliga web-sidor.

Det gör du lätt, göm helt enkelt statusområdet med manussteget Visa/Göm Statusområde [”Göm”] i startmanuset för registret. Problemet är att du då inte kan bläddra, söka och sortera utan måste göra egna knappar för det. Sök-knappen gör du enkelt genom manussteget Sök. FileMaker går då till sökläget och väntar på att användaren ska ange sökbegreppen. Det behövs en knapp som utför sökningen och en knapp om användaren vill avbryta och gå tillbaka utan att söka. Dessa båda knappar vill man inte visa såvida inte användaren är i sökläge.  

Läs mer »

2006

Feb

03

Av Rolf

Om du har ett fält med kryssrutor och vill markera alla kryssrutorna på en gång kan du göra en knapp. Knappen ska utföra kommandot Tilldela fält (på fältet med kryssrutor) och med beräkningsformeln:

Läs mer »