Det är många FileMaker-användare som har Mac. För er finns script-språket AppleScript för att utföra kommandon utanför FileMaker, t.ex. skicka meddelanden via iMessage och/eller SMS. För Windows-användare (som jag egentligen är mest) finns förstås Windows Script, men för denna gång lämnar jag er. Läs dock vidare, det finns ett trick som är användbart även för er!

Läs mer »

2015

Apr

24

Av Rolf

Det har väl inte undgått någon som använder Mac att det finns något som heter AppleScript för att koppla ihop olika program och på så sätt automatisera sitt arbete. Dock tror jag inte det är lika många Windows-användare som vet att det finns ett hyfsat avancerat script-språk även i Windows. Både AppleScript och Windows-script kan förstås startas från en FileMaker-databas och med det fantastiska fmp-protokollet går det även att få tillbaka resultat till FileMaker på Windows.

Läs mer »

Detta inlägg kommer att vara på engelska och du förstår snart varför när du läser det. Om du behöver översätta till svenska kan du använda dig av Google Translate.

This tip explains how to use contextual menus in all File/Manage menus and also in web viewer forms. That means that you for instance can search and replace a big calculation with help of external tools such as BBEdit or do something exciting with Custom functions.
This tip is created to hopefully give birth to new ideas.

Läs mer »

2006

Jan

05

Av Rolf

I Windows finns VBScript och i Mac OS X finns AppleScript. Båda metoderna används för att automatisera andra program, t.ex. FileMaker Pro. Ett sätt att effektivt automatisera uppgifter är att starta ett manus i FileMaker. Gemensamt för de båda metoderna är att de måste köras på en dator med FileMaker-klient installerad.

I Windows används programspråket VBScript (du kan också använda Javascript, det ser nästan likadant ut). Dessa startar du från kommandoraden, med dubbelklick i Utforskaren eller med schemaläggaren. Eller varför inte inifrån FileMaker? 

Läs mer »