2014

Mar

24

Av Robert

You always wished that FileMaker Go was more like real apps in iOS, didn’t you!?
Now with FileMaker 13 I would argue that we have come far closer app feel than ever before. We can use the fantastic layout objects such as ”Popover” samt ”Slide Control”. We may also use the two-finger swipe to scroll through the items and gain more control of the input with special keyboard for example as number or e-mail.

Here’s a tip to further get that iOS feel, namely the ability to swipe left and bring up a button to delete a row in a list.

Create a new slide control by selecting the tool for Slide Control in toolbar.

Läs mer »

Visst har man alltid önskat att FileMaker Go var mer likt riktiga appar i iOS! Nu med FileMaker 13 skulle jag vilja påstå att vi kommit bra mycket närmare app-känsla än tidigare. Vi kan använda oss av de fantastiska layoutobjekten ”Flytande fönster” samt ”Glidkontroll”. Vi kan även använda två-fingers svep för att bläddra mellan poster samt få mer kontroll på inmatning med speciella tangentbord för t ex nummer eller e-post.

Här kommer ett tips för att ytterligare få den där iOS-känslan, nämligen möjligheten att svepa till vänster för att få fram en knapp att radera en rad i en lista med.

Skapa en ny glidkontroll genom att välja verktyget för Glidkontroll i verktygsraden.

Läs mer »